UAB Barcelona

Mae Ysgol Haf UAB Barcelona yn cynnig hyfforddiant sy'n cynnwys pynciau israddedig mewn amrywiaeth o feysydd, ac fe'i cynhelir o ddiwedd mis Mehefin tan ddiwedd mis Gorffennaf.Addysgir y cyrsiau yn Saesneg yn bennaf, lle gallai myfyrwyr ennill o 6 i 12 credyd ECTS yn ystod dau gyfnod o 3 wythnos.

Cynhelir y dosbarthiadau yn y bore (9 a.m.–12:30 p.m.) yn ystod dau dymor gwahanol, a nod hynny yw rhoi'r cyfle i'r myfyrwyr hynny ddilyn hyd at ddau gwrs, un ym mhob tymor. Bydd cyrsiau ar-lein yn addasu eu hamserlenni ar yr amser hwn, a bydd modd i chi wirio hynny ar dudalen pob rhaglen. Argymhellir i fyfyrwyr dreulio rhwng dwy a thair awr bob dydd yn astudio mewn modd hunangyfeiriedig.

Bydd y rhaglen ar gael ar-lein, ac mae manylion am y rhaglen ar gael ar y wefan.

Sut Gallaf Gyflwyno Cais?

Mae cyllid yn gyfyngedig a chaiff ei ddyfarnu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae myfyrwyr israddedig presennol Prifysgol Abertawe yn gymwys i ymgeisio.Gall myfyrwyr ôl-raddedig gyflwyno cais am gyllid hefyd, ond mae'n rhaid iddynt ddarparu tystiolaeth bod eu goruchwyliwr academaidd yn cymeradwyo eu cyfranogiad.Mae cyllid ychwanegol ar gael i fyfyrwyr cymwys drwy'r rhaglen.

 1. Cyflwyno cais am gyllid Ewch yn Fyd-eang drwy ddefnyddio un ffurflen syml:
  Lawrlwythwch y Ffurflen Gais am Gyllid Haf Rhithwir 2021 a'i dychwelyd drwy e-bost i m.rees@abertawe.ac.uk. Yna byddwn ni'n gwirio eich cymhwysedd ac yn cadarnhau a fyddwch yn derbyn cyllid. Fel rhan o hyn, byddwn ni'n gwirio'n awtomatig a ydych chi'n gymwys i dderbyn y cyllid Ehangu Cyfranogiad. Bydd lefel y cyllid a ddyfernir yn dibynnu ar gost eich rhaglen. Nid ariennir rhaglenni yn llawn.
  Bydd y tîm Ewch yn Fyd-eang yn cadarnhau eich cymhwysedd ac yn anfon Cytundeb Cyfranogiad atoch i'w lofnodi.
 2. Cyflwyno cais i'r rhaglen haf rithwir o'ch dewis:
  Cyflwynwch gais i'r rhaglen o'ch dewis yn uniongyrchol. Bydd arnom angen cadarnhad eich bod wedi'ch derbyn ar y cwrs. Bydd angen i chi dalu'r ffioedd dysgu a ffioedd safonol y rhaglen yn uniongyrchol i UAB.Yna bydd myfyrwyr sydd wedi cael eu cymeradwyo ar gyfer cyllid yn derbyn eu bwrsariaeth gan Ewch yn Fyd-eang ar ôl i'r rhaglen ddechrau. Mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol o hyn er mwyn cyllidebu'n briodol a bod yn siŵr y gallwch chi dalu.
 3. Dechrau eich rhaglen:
  Ni fyddwn ni'n prosesu eich cyllid tan inni dderbyn tystiolaeth eich bod wedi'ch derbyn ar y rhaglen ac wedi cofrestru. Meddyliwch am hyn wrth ichi gyllidebu.