Prifysgol Bergamo, Yr Eidal

Mae'r CIS (sef y cyrsiau Eidalaidd i dramorwyr) yn rhan o'r Ganolfan Cymhwysedd Iaith ym Mhrifysgol Bergamo ac mae wedi bod yn cynnal cyrsiau haf dwys fel rhan o'i hysgol haf ryngwladol ers 1978. Bydd y cwrs dwys rhithwir hwn yn cyfuno gwersi rhithwir byw â hunan astudio a gweithgareddau rhithwir.

Bydd gwersi iaith dwys am bythefnos neu 3 wythnos a fydd yn cynnwys:

 • 15 awr o wersi rhithwir (3 bob dydd fel arfer yn y prynhawn)
 • gweithgareddau hunanddysgu er mwyn gwella sgiliau gwrando, darllen, gramadeg a ffoneteg
 • Gwersi sgwrsio ychwanegol ar gais

Bydd y gwersi rhithwir yn cynnwys prosiectau wythnosol, cystadleuaeth lenyddol, gwersi diwylliant ar gyfer lefelau A2 a B1 a gweithgareddau ar-lein megis teithiau rhithwir o Bergamo.

Lefel iaith y mae ei hangen:yn seiliedig ar brawf mynediad a chyfweliad llafar.

 • dechreuwr (A1)
 • sylfaenol (A2)
 • canolradd (B1)

Nifer uchaf posibl o fyfyrwyr: 15
Dyddiad cau ar gyfer Cofrestru: 7 Mai 2021
Rhagor o fanylion am y cwrs:ewch i'r wefan
Er mwyn cyflwyno cais, cwblhewch y
ffurflen gais ar-lein

Rhaglen Bythefnos

Dyddiadau: 5 - 16 Gorffennaf 2021
Cost: 300 o ewros (tua £257)

Bydd myfyrwyr sy'n ymgeisio am gyllid gan Ewch yn Fyd-eang ac yn ei dderbyn yn talu ffracsiwn o gost safonol y rhaglen yn unig. Bydd Ewch yn Fyd-eang yn dyfarnu'r bwrsariaethau canlynol ar gyfer y rhaglen hon:

Myfyrwyr Ehangu Cyfranogiad: bwrsariaeth gwerth £230
Myfyrwyr nad ydynt yn rhai Ehangu Cyfranogiad: bwrsariaeth gwerth £205

Rhaglen 3 Wythnos

Dyddiadau: 5 - 23 Gorffennaf 2021
Cost: 420 o ewros (tua £360)

Bydd myfyrwyr sy'n ymgeisio am gyllid gan Ewch yn Fyd-eang ac yn ei dderbyn yn talu ffracsiwn o gost safonol y rhaglen yn unig. Bydd Ewch yn Fyd-eang yn dyfarnu'r bwrsariaethau canlynol ar gyfer y rhaglen hon:

Myfyrwyr Ehangu Cyfranogiad: bwrsariaeth gwerth £325
Myfyrwyr nad ydynt yn rhai Ehangu Cyfranogiad: bwrsariaeth gwerth £285

student in Italy

Sut Gallaf Gyflwyno Cais?

Mae cyllid yn gyfyngedig a chaiff ei ddyfarnu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae myfyrwyr israddedig presennol Prifysgol Abertawe yn gymwys i ymgeisio.Gall myfyrwyr ôl-raddedig gyflwyno cais am gyllid hefyd, ond mae'n rhaid iddynt ddarparu tystiolaeth bod eu goruchwyliwr academaidd yn cymeradwyo eu cyfranogiad. Mae cyllid ychwanegol ar gael i fyfyrwyr cymwys drwy raglen Cymru Fyd-eang Darganfod .

 1. Cyflwyno cais am gyllid Ewch yn Fyd-eang drwy ddefnyddio un ffurflen syml:
  Lawrlwythwch y Ffurflen Gais am Gyllid Haf Rhithwir 2021 a'i dychwelyd drwy e-bost i m.rees@abertawe.ac.uk. Yna byddwn ni'n gwirio eich cymhwysedd ac yn cadarnhau a fyddwch yn derbyn cyllid. Fel rhan o hyn, byddwn ni'n gwirio'n awtomatig a ydych chi'n gymwys i dderbyn y cyllid Ehangu Cyfranogiad. Bydd lefel y cyllid a ddyfernir yn dibynnu ar gost eich rhaglen. Nid ariennir rhaglenni yn llawn. Bydd y tîm Ewch yn Fyd-eang yn cadarnhau eich cymhwysedd ac yn anfon Cytundeb Cyfranogiad atoch i'w lofnodi.
 2. Cyflwyno cais i'r rhaglen haf rithwir o'ch dewis:
  Cyflwynwch gais i'r rhaglen o'ch dewis yn uniongyrchol. Bydd arnom angen cadarnhad eich bod wedi'ch derbyn ar y cwrs.
 3. Dechrau eich rhaglen:
  Ni fyddwn yn prosesu’r cyllid tan inni dderbyn tystiolaeth eich bod wedi'ch derbyn a'ch cofrestru, ac ar ôl i ddarparwr eich rhaglen lofnodi ein ffurflen Cadarnhau Dechrau. Sylwer bod hyn yn golygu y byddwch yn derbyn eich cyllid ar ôl i’ch rhaglen ddechrau. Meddyliwch am hyn wrth ichi gyllidebu.