Interniaethau Pagoda Projects o Bell

Interniaethau Pagoda Projects o Bell

Interniaethau Pagoda Projects o Bell

Mae Pagoda Projects yn cynnig interniaethau o bell er mwyn i fyfyrwyr gael y cyfle o hyd i ennill profiad gwaith gwerthfawr pan nad oes modd teithio. Mae'r ffocws yn parhau i fod ar wella dealltwriaeth ddiwylliannol a meithrin sgiliau cyflogadwyedd. Byddwch yn cael cyfle i feithrin sgiliau rheoli prosiect, rheoli amser a sgiliau ar gyfer y sector, byddwch yn cael profiad gwaith rhyngwladol heb adael eich cartref a byddwch yn dysgu cyfathrebu trawsddiwylliannol. Bydd modd i chi bori rhestr sy'n cynnwys dros 100 o interniaethau o bell a dod o hyd i'ch swydd berffaith.

Students at laptop
Student at laptop
Student at laptop
Student at laptop

Sut Gallaf Gyflwyno Cais?

 

  • Cyflwyno cais am gyllid Ewch yn Fyd-eang drwy ddefnyddio un ffurflen syml:
    Lawrlwythwch y Ffurflen Gais am Gyllid Haf Rhithwir 2021 a'i dychwelyd drwy e-bost i Leah Everett. Yna byddwn ni'n gwirio a ydych yn gymwys ac yn cadarnhau a fyddwch yn derbyn cyllid. Fel rhan o hyn, byddwn ni'n gwirio'n awtomatig a ydych chi'n gymwys i dderbyn y cyllid Ehangu Cyfranogiad. Bydd lefel y cyllid a ddyfernir yn dibynnu ar gost eich rhaglen. Nid ariennir rhaglenni yn llawn. Bydd y tîm Ewch yn Fyd-eang yn cadarnhau eich cymhwysedd ac yn anfon Cytundeb Cyfranogiad atoch i'w lofnodi.

 

  1. Cyflwyno cais i'r rhaglen haf rithwir o'ch dewis:
    Cyflwynwch gais i'r rhaglen o'ch dewis yn uniongyrchol. Bydd arnom angen cadarnhad eich bod wedi'ch derbyn ar y cwrs.
  2. Dechrau eich rhaglen:
    Caiff cyllid ei dalu'n uniongyrchol i Pagoda Projects a bydd myfyrwyr Ehangu Cyfranogiad yn derbyn yr ad-daliad a nodwyd uchod.