CYMRU FYD-EANG DARGANFOD

Rhaglen symudedd ryngwladol yw Cymru Fyd-eang Darganfod a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru, y British Council Cymru a Chymru Fyd-eang er mwyn cynyddu  nifer yr israddedigion o Brifysgolion Cymru sy'n ymgymryd â phrofiad rhyngwladol dramor fel rhan o'u hastudiaethau. Nod y rhaglen yw chwalu'r rhwystrau i gyfranogi trwy gynnig lleoliadau byrrach a chymorth gyda chostau byw. Mae'r rhaglen yn darparu cyllid i gefnogi costau byw a theithio myfyrwyr o Gymru wrth iddynt ymgymryd â rhaglen waith, astudio neu wirfoddoli byr am 2-8 wythnos.

Gall myfyrwyr sydd wedi cofrestru ym Mhrifysgol Abertawe ac sy’n bodloni'r meini prawf cymhwysedd a restrir isod gyflwyno cais am gyllid. Amlinellir manylion am raglenni cymwys a sut i gyflwyno cais isod hefyd.

Three Cliffs

CYLLID SYDD AR GAEL

Costau byw

Mae'r cyllid sydd ar gael ar gyfer eich costau byw yn dibynnu ar leoliad a hyd eich rhaglen:

 • Mae £210 yr wythnos (£30 y dydd) ar gael ar gyfer y gwledydd canlynol:
  • Denmarc, y Ffindir, Iwerddon, Lwcsembwrg, Sweden, Canada, Qatar, Emiradau Arabaidd Unedig, UDA, Japan
 • Mae £195 yr wythnos (£27 y dydd) ar gael ar gyfer y gwledydd canlynol:
  • Awstria, Gwlad Belg, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Groeg, Sbaen, Cyprus, yr Iseldiroedd, Malta, Portiwgal
 • Mae £185 yr wythnos (£26 y dydd) ar gael ar gyfer y gwledydd canlynol:
  • Bwlgaria, Croatia, y Weriniaeth Tsiec, Estonia, Hwngari, Latfia, Lithwania, Gwlad Pwyl, Romania, Slofacia, Slofenia
 • Mae £175 yr wythnos (£25 y dydd) ar gael ar gyfer y gwledydd canlynol:
  • India, Tsieina, Fietnam

Costau Teithio

Mae'r cyllid sydd ar gael ar gyfer eich costau teithio yn dibynnu ar leoliad eich rhaglen:

 • Mae £300 ar gael ar gyfer costau teithio i'r gwledydd canlynol:
  • Awstria, Gwlad Belg, Croatia, Gweriniaeth Tsiec, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Hwngari, Iwerddon, yr Eidal, Latfia, Lithwania, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Slofacia, Slofenia, Sbaen, Sweden, Bwlgaria, Cyprus, Gwlad Groeg, Malta, Romania
 • Mae £1200 ar gael ar gyfer costau teithio i'r gwledydd canlynol:
  • Canada, Tsieina, India, Japan, Qatar, Emiradau Arabaidd Unedig, UDA, Fietnam