Myfrywyr sy'n astudio gyda'i gilydd

Lleolir y brifysgol yn yr Hague, sef taith 45 munud mewn car o Amsterdam ac mae

Lleolir y brifysgol yn yr Hague, sef taith 45 munud mewn car o Amsterdam ac mae ychydig dros awr  o’r ffin â Gwlad Belg. Oherwydd ei safle ar yr arfordir, ceir gaeafau mwyn a hafau oer yno.   Nod y brifysgol yw galluogi myfyrwyr i newid y byd rydym yn byw ynddo, gan greu atebion newydd i heriau’r dyfodol drwy ddarparu addysgu ymarferol. Bydd angen i fyfyrwyr ddod o hyd i lety oddi ar y campws ond gall y brifysgol ddarparu cysylltiadau â darparwyr allanol.