Myfrywyr sy'n astudio gyda'i gilydd

Lleolir y brifysgol yn ninas Valencia ar arfordir dwyrain Sbaen heb fod ymhell o’r môr ar droed. Ceir gaeafau byr, mwyn yn Valencia, ynghyd â hafau hir, poeth a sych, sydd ychydig yn wahanol i’r hyn rydych wedi cyfarwyddo ag ef yn Abertawe! Mae’r brifysgol yn canolbwyntio ar astudiaethau gwyddonol a nodau ymchwil ac mae’n darparu canolfan ieithoedd i fyfyrwyr ddysgu Sbaeneg ac ieithoedd tramor eraill.  Mae nifer y lleoedd yn neuaddau’r myfyrwyr yn gyfyngedig felly byddwch yn barod i chwilio oddi ar y campws am lety a dechreuwch y broses cyn gynted â phosib.