Myfrywyr sy'n astudio gyda'i gilydd

Lleolir École Centrale de Marseille yn ail ddinas fwyaf poblog Ffrainc, Marseille, yn ne Ffrainc. Mae Centrale Marseille, y gellir ei chyrraedd yn hawdd ar gludiant cyhoeddus (metro a bysus) o ganol Marseilles a gorsaf drenau Saint-Charles Marseilles, yn amgylchedd dynamig a bythol newidiol. Nod École Centrale de Marseille, sef ysgol beirianneg arweiniol sydd hefyd yn rhan o grŵp y 5 Écoles Centrales, yw hyfforddi myfyrwyr i ddod yn beirianwyr o safon. Ceir neuaddau preswyl i fyfyrwyr yn agos at y brifysgol a dylai myfyrwyr gyflwyno cais am lety drwy wefan CROUS Aix-Marseille cyn y dyddiad cau er mwyn iddynt ddiogelu llety.