Myfrywyr sy'n astudio gyda'i gilydd

Mae Prifysgol Technoleg Queensland (QUT) yn ninas arfordirol drefol Brisbane, Queensland. Gelwir Queensland yn “nhalaith heulwen” Awstralia, ac ar gyfartaledd mae’n cael 261 diwrnod o heulwen bob blwyddyn gyda’i hafau cynnes a’i gaeafau mwyn. Yn un o brifysgolion blaenllaw Awstralia, mae QUT yn falch o’i chyfleusterau o’r radd flaenaf, staff addysgu o safon fyd-eang a’i golwg ar y byd. Ni chewch fyw ar y campws, ond mae digonedd o lety ar gael yn y ddinas. 

Stori Myfyriwr

Myfyriwr gyda banner