Mae’r llyfryn hwn yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu i baratoi ar gyfer semester neu flwyddyn dramor. Defnyddiwch y rheolyddion isod i’w weld ar ffurf Sgrîn Lawn er mwyn cael y profiad gorau!