Yr Ysgol Feddygaeth

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe'n cynnig amrywiaeth o raglenni a chyfleoedd i'w myfyrwyr dreulio amser dramor. Dewiswch y rhaglen berthnasol isod am ragor o wybodaeth. 

CQMU students
Engineering students
Aeroplane
BCM students