Prifysgol Abertawe... Lle Mae'r Dyfodol Byd-Eang yn Dechrau

Fel myfyriwr nyrsio ym Mhrifysgol Abertawe, mae gennych ddewis i dreulio semester dramor. Bydd angen i chi ddechrau meddwl am hyn yn ystod eich blwyddyn gyntaf a dod draw i'n Sgyrsiau Astudio a Gweithio Dramor, a gynhelir fel arfer yn ystod yr ail semester, lle byddwn yn dweud wrthych am yr hyn y mae'n rhaid i chi ei wneud nesaf.

Yn y cyfamser, edrychwch ar ein prifysgolion partner. Gall y dewisiadau sydd ar gael i chi ddibynnu ar fanylion y setliad Brexit a negodir gan lywodraeth y DU.

Rhaglenni Haf

Awyren