Coronafeirws: y diweddaraf

Efallai y gallwch ymgymryd â semester dramor os ydych wedi cofrestru ar gyfer un o’r cynlluniau gradd canlynol:

  • Hanes yr Henfyd, y Clasuron ac Eifftoleg
  • Iaith Saesneg
  • Llenyddiaeth Saesneg
  • Hanes
  • Astudiaethau'r Cyfryngau
  • Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol

Bydd angen i chi benderfynu a fyddai hyn o ddiddordeb i chi yn ystod semester cyntaf eich blwyddyn gyntaf ac ystyried dod i’r sgwrs wybodaeth. Yna, bydd angen i chi gyflwyno’ch cais ar ddechrau ail semester eich blwyddyn gyntaf.

Yn y cyfamser, edrychwch ar y prifysgolion partner canlynol, sy’n ddewisiadau poblogaidd i fyfyrwyr sy’n dymuno treulio semester dramor. Gall y rhestr hon newid yn flynyddol wrth i nifer y lleoedd sydd ar gael a’r cyrchfannau amrywio o un flwyddyn i’r llall felly byddwch yn barod i fod yn hyblyg! Gall y dewisiadau sydd ar gael i chi ddibynnu ar fanylion y setliad Brexit a negodir gan lywodraeth y DU.