Astudiaeth ôl-raddedig

Mae'r Adran Mathemateg ym Mhrifysgol Abertawe wedi'i leoli yn y Ffowndri Cyfrifiadurol £ 32.5M yng Ngampws y Bae. Mae'r cyfleuster newydd sbon hwn, a agorodd yn 2018, yn darparu'r cyfleusterau addysgu ac ymchwil mwyaf diweddar, yn ogystal â lle rhwydweithio a fydd o fudd i'n myfyrwyr mathemateg, staff a phartneriaid diwydiannol.

Bydd myfyrwyr yn elwa o weithio gyda staff academaidd sydd ag ystod eang o ddiddordebau ymchwil, gan gynnwys algebra a topoleg, dadansoddiad stochastig a biomathemateg.

Graddau meistr a addysgir

Mathemateg a Chyfrifiadureg ar gyfer Cyllid MSc

Mathematics MSc

Ymweld â ni

Y ffordd orau i ganfod a yw cwrs ôl-raddedig yn iawn i chi yw dod i ymweld â ni. Byddwch chi'n gallu sgwrsio â'n academyddion, cwrdd â'r myfyrwyr presennol a darganfod mwy am ysgoloriaethau a chyllid. Cynhelir ein diwrnodau agored ôl-raddedig mathemateg yng Ngampws Bae.