Coronafeirws: y diweddaraf

Mae tiwtor derbyn mathemateg, Dr Irina Rodionova yn rhoi ei chynghorion gorau ar sut i ysgrifennu datganiad personol ar gyfer cyrsiau mathemateg.

  • Dywedwch wrthym pam rydych chi am astudio mathemateg - beth sy'n eich cymell i gymryd mathemateg ymhellach, ar lefel prifysgol.
  • Siaradwch am sut y datblygodd eich diddordeb, yr hyn rydych wedi'i wneud i'w ddilyn neu sut rydych chi wedi tynnu ysbrydoliaeth o'ch astudiaethau cyfredol.
  • Esboniwch beth am astudio mathemateg yn y brifysgol sydd o ddiddordeb i chi a pham
  • Pa agweddau o astudio mathemateg yn y brifysgol ydych chi'n edrych ymlaen ato?
  • Ydych chi wedi darllen unrhyw lyfrau am fathemateg y tu hwnt i'r rhai a ddefnyddiwch yn yr ysgol?
  • Dangos eich angerdd am y pwnc - os cymerodd ran mewn cwrs blasu prifysgol, lleoliad, rhaglen allgymorth, ysgol haf neu rywbeth tebyg, ei gynnwys. Disgrifiwch yr hyn a wnaethoch, a'r hyn a gawsoch o'r profiad.
  • A oes gennych unrhyw brofiad gwaith perthnasol? Efallai na fyddai hyn wedi ymwneud yn uniongyrchol â chymhwyso mathemateg, ond gallai fod wedi bod yn meddwl rhesymegol, datrys problemau, arwain, cyfathrebu syniadau cymhleth, gweithio fel rhan o dîm, ac mae gan bob un ohonynt rôl ganolog wrth astudio ar gyfer gradd mathemateg.
  • Byddwch yn berthnasol - rydym yn hoffi clywed am eich hobïau, ond canolbwyntiwch y rhan fwyaf o'ch datganiad ar wybodaeth sy'n berthnasol i fathemateg.
  • Ail-ddarllen a gwirio popeth ddwywaith - gofyn i bobl eraill ddarllen drosto a gwirio nad oes camgymeriadau. Mae ysgrifennu clir a sylw i fanylion yn sgiliau pwysig i fathemategwyr!
infographic showing how maths at swansea is 4th best in the uk