Coronafeirws: y diweddaraf

Astudio Mathemateg

Mae ein Hadran Mathemateg wedi'i lleoli yn y Ffowndri Cyfrifiadurol yng Ngampws y Bae. Agorodd y Ffowndri yn 2018 ac mae'n gartref i'r Ystafell Ddarllen Mathemateg lle mae ein myfyrwyr yn mwynhau gofod astudio cymdeithasol a chyfarfodydd anffurfiol. Mae ein hadran fathemateg yn cael ei rancio yn y 15 uchaf yn y DU ar gyfer rhagolygon graddedigion (y canllaw Prifysgol cyflawn, 2020) a ' r 20 uchaf yn y DU ar gyfer bodlonrwydd myfyrwyr (Canllaw Prifysgol The Guardian, 2020) yn ogystal â bod ar safle byd (QS safleoedd Prifysgol y byd). 

Mae llawer o'n cyrsiau ar gael gyda dewisiadau blwyddyn mewn diwydiant neu flwyddyn dramor - gan roi'r ymyl ychwanegol i chi mewn marchnad swyddi cystadleuol. Rydym yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i leoliad addas a chael cysylltiadau â phrifysgolion ledled y byd.

Darganfyddwch am ein ysgoloriaethau adran

Infographic sy'n dangos sut mae mathemateg yn y 4ydd gorau yn y DU ar gyfer rhagolygon gyrfa