CROESO I FATHEMATEG YM MHRIFYSGOL ABERTAWE

Croeso i’n canllaw cyflym i astudio Mathemateg yn y Brifysgol. Gallwch ddechrau eich gradd Mathemateg drwy gofrestru ar gyfer ein cyfres o ddarlithoedd a fydd yn eich helpu i baratoi am y brifysgol. Gallwch hefyd wylio fideos gan ein staff a’n myfyrwyr sy’n siarad am eu profiad o astudio Mathemateg a Gwyddor Actwaraidd. Gallwch fynd ar deithiau rhithwir gyda’n myfyrwyr a siarad â nhw drwy Unibuddy.

Os nad ydych chi wedi ymweld â Phrifysgol Abertawe neu gyflwyno cais o’r blaen a hoffech gael rhagor o wybodaeth am Fathemateg, cadwch le ar ein Diwrnod Agored Rhithwir. 

PAM ASTUDIO MATHEMATEG YN ABERTAWE?

Rydych chi’n gwybod eich bod am astudio mathemateg, ond pam dylech chi ddewis Abertawe?

Gwrandewch ar ein myfyrwyr, Dif, Wayne, Selena a Declan wrth iddyn nhw siarad am eu profiad o astudio Mathemateg yma.

YN CYFLWYNO EIN MYFYRWYR

Dysgwch pam mae ein myfyrwyr wrth eu boddau’n astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae’r fideo hwn yn gyflwyniad gwych i atyniadau’r adran a’r amgylchedd ar gyfer myfyrwyr Mathemateg yr ail flwyddyn, Selena a Declan.

TAITH GYFLYM O’R FFOWNDRI GYFRIFIADOL DAN ARWEINIAD MYFYRIWR

Mae un o’n Myfyrwyr Llysgennad gwych, Nothando, yn ein tywys ar daith gyflym o gwmpas y cyfleusterau sydd ar gael i fyfyrwyr Mathemateg yn y Ffowndri Gyfrifiadol.

CEFNOGI CYFLOGADWYEDD

Mae meithrin sgiliau craidd a phrofiad bywyd gwerthfawr tra byddwch yn y brifysgol yn bwysicach nag erioed. Yn yr Adran Fathemateg, byddwch yn dysgu ystod lawn o sgiliau ac arferion craidd gan arbenigwyr blaenllaw a fydd yn eich galluogi i lwyddo mewn amrywiaeth eang o yrfaoedd.

Dysgwch ragor am yr holl gymorth sydd ar gael i’n myfyrwyr Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe gan Swyddog Cyflogadwyedd a Blwyddyn mewn Diwydiant y Coleg, Aimee Pritchard.

GWYDDOR ACTWARAIDD

Mae Dr Randy Wright, tiwtor derbyn ar gyfer y BSc mewn Gwyddor Actwaraidd, yn trafod sut gall astudio’r pwnc cyffrous hwn yn Abertawe roi eithriadau i chi o astudio arholiadau proffesiynol, y cymorth mae ein myfyrwyr yn ei dderbyn a’r cyfleoedd am yrfaoedd proffidiol sydd ar gael.

TAITH O YSTAFELL AR GAMPWS Y BAE

Mae Mikaela yn dangos ei hystafell ar Gampws y Bae i ni.

Archwiliwch ein holl opsiynau llety ar ein campysau gyda’n teithiau rhithwir 360 gradd o ystafelloedd.

Ffioedd, Cyllid ac Ysgoloriaethau

Ffioedd a Chyllid