Prifysgol Abertawe

Asesu@BywydCampws Abertawe wedi ei leoli ar Gampws Parc Singleton Abertawe.  Mae yna fws uniongyrchol o gampws y Bae i gampws Parc Singleton bydd manylion ar gael yn fuan.Os ydych wedi derbyn llythyr gan eich Corff Ariannu yn eich cynghori i drefnu asesiad Lwfans Myfyrwyr Anabl, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y dde.

Os nad ydych yn derbyn llythyr gan eich Corff Ariannu, fe'ch cynghorir i drefnu apwyntiad gyda Gweithiwr Achos Anableddau yn y Swyddfa Anableddau. Bydd modd iddynt gynnig arweiniad ar sut y dylech gyflwyno'ch cais.

Swyddfa Anableddau Prifysgol Abertawe:

Ffôn:     01792 606617

E-bost: Anabledd@abertawe.ac.uk

Bydd angen arnoch:

Tystiolaeth feddygol yn dynodi bod eich cyflwr yn gyflwr hirdymor ac yn effeithio arnoch o ddydd i ddydd.

neu

Adroddiad diagnostig yn dynodi bod gennych anhawster dysgu penodol (e.e. Dyslecsia).

Unwaith i chi dderbyn cymeradwyaeth gan eich Corff Ariannu, gwnewch apwyntiad i ddod i ymweld â ni. Rhowch wybod i ni ar y pwynt hwn os hoffech gael eich asesu drwy gyfrwng y Gymraeg.