Ymwelwyr sy’n ddall sydd â golwg gyfyngedig

Ymwelwyr sy’n ddall sydd â golwg gyfyngedig

Darperir y wybodaeth cyfeiriadu ganlynol ar gyfer ymwelwyr sydd wedi cyrraedd mewn tacsi neu ar yr FTR Metro ac sy’n ddall neu sydd â golwg gyfyngedig. Mae’r wybodaeth yn gywir adeg ei chyhoeddi, ond nid yw’n ystyried amhariadau tymor byr fel gwaith ffordd neu waith adeiladu. Cysylltwch â ni drwy ffonio 01792 513000 neu drwy anfon e-bost at LMA@abertawe.ac.uk os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch ar gyfeiriadu.

Gofynnwch i yrrwr y tacsi eich gadael ar risiau Tŷ Fulton. Dyma hefyd lle mae’r safle bws.

Trowch i’r chwith ar hyd y palmant. Sylwch bod rhigol yn y palmant, gyda phum crib uchel.

Ewch ar hyd y rhigol am ryw 25 metr, yna dilynwch hi o gwmpas i’r dde, heibio i arwyneb talpiog ac yn syth dros ddau orchudd draen.

Ewch yn eich blaen am 25 metr arall.

Byddwch yn dod ar draws gorchudd draen yn torri drwy’r rhigol. Efallai hefyd y byddwch yn clywed drws awtomatig yn gweithio ar eich ochr dde, a sŵn plant ym meithrinfa’r campws ar y chwith.

Ychydig fetrau ar ôl y gorchudd draen, mae ymyl palmant is a chroesfan lle bydd angen i chi groesi’r ffordd. Mae ansawdd talpiog i’r palmant wrth yr ymyl is. Nid oes goleuadau o unrhyw fath ar y groesfan, ond dylai cerbydau aros i chi groesi.

Trowch i’r dde ar ochr arall y ffordd, a chariwch ymlaen ar hyd y palmant. Nid oes rhigol yma. Rhybudd perygl! Tua metr ar ôl y groesfan, mae arwyddbost yn y palmant, tua 75cm o’r ymyl.

Dylech fod yn dal i glywed y plant yn y feithrinfa ar eich chwith oddi yma.

Ar ôl tua 25 metr mae gorchudd draen yng nghanol y palmant. Trowch i’r chwith ar ôl tua metr. Mae tair gris isel yma gyda rheilen bob ochr iddynt – mae talpiau ar y palmant o flaen y grisiau i’ch rhybuddio eu bod yno.

Mae mynedfa’r ganolfan asesu yn uniongyrchol o’ch blaen ar waelod y grisiau. Mae’r drws blaen yn awtomatig, ond mewn rhai amgylchiadau tywydd, bydd rhaid i ni ei gadw ynghau.