Adborth, sylwadau a chwynion

Hoffem glywed unrhyw adborth (cadarnhaol a negyddol) ynghylch eich profiad o gael eich asesu gyda ni. Os oes gennych unrhyw sylwadau, dilynwch y weithdrefn isod:

Arolwg DSA-QAG ar ôl asesiad: Byddem yn ddiolchgar pe gallech gwblhau arolwg DSA-QAG ar ôl asesiad pan fydd eich asesiad wedi’i gwblhau.

Sylwadau cyffredinol: Anfonwch sylwadau ymlaen atom gan ddefnyddio’r cysylltiadau yn y golofn dde – neu’r ffurflen isod.

Addasu adroddiadau: Mae gennym brosesau ar waith a fydd yn eich galluogi i drafod cynnwys eich adroddiad drafft. Byddwn yn mynd i’r afael ag unrhyw broblemau o ran hynny drwy drafodaeth rhyngoch chi a’ch asesydd yn y lle cyntaf.

Cwynion: Os ydych wedi trafod mater penodol ac nad ydych yn teimlo bod hynny wedi arwain at ateb boddhaol (neu os byddwch yn teimlo bod agwedd ar ein gwasanaeth wedi syrthio’n brin o’ch disgwyliadau), mae croeso i chi wneud cwyn ffurfiol. Gallwch gyfleu eich cwyn drwy ddefnyddio eich dewis o blith y cysylltiadau yn y golofn dde, neu’r ffurflen isod. Cofiwch nodi arni ei bod at sylw Daniel Parrott (Rheolwr, Asesu@BywydCampws). Byddai’n ddefnyddiol pe byddech yn gallu darparu ffordd orau i ni gysylltu â chi a manylion y mater dan sylw.

Os byddwch yn teimlo bod eich cwyn yn dal heb ei datrys ar ôl trafod gyda Rheolwr y Ganolfan, byddwn yn trefnu bod y gŵyn yn cael ei thrin drwy weithdrefn cwynion ffurfiol Prifysgol Abertawe.