Gwybodaeth ar gyfer Myfyrwyr Newydd

Dod o hyd i fy Nghwrs Sefydlu’r Llyfrgell

Darganfyddwch bryd y mae cyflwyniad i’r Llyfrgell wedi ei threfnu ar gyfer eich pwnc. Mae’n bwysig mynychu un o rain er mwyn eich helpu i wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau ar gyfer eich cwrs ac asesiadau.

Dod o hyd i Lyfrau a Chyfnodolion

Dysgwch am chwilio am bethau yn y llyfrgell.

Gallwch ddod o hyd i ganllaw byr i Gatalog y Llyfrgell ar ein canllaw byr.

Dod o hyd i Gymorth Llyfrgell ar gyfer Eich Pwnc

Ein Canllawiau Llyfrgell yw’r llefydd orau i fynd os oes angen cymorth arnoch i ddod o hyd i adnoddau arbenigol. Maent wedi rhannu i mewn i bynciau, er mwyn i chi allu dod o hyd i adnoddau sy’n berthnasol i chi a’ch cwrs yn gyflym ac yn effeithiol. Dilynwch y ddolen i ddarganfod mwy: http://libguides.swansea

Cyfrifyddu yn y Llyfrgell a’r Rhwydwaith Diwifr

Dysgwch sut i ddefnyddio cyfrifiaduron ar gampws a sut i gysylltu â’r Fewnrwyd.

Darganfyddwch sut i gysylltu i’n gwasanaeth diwifr.