Gwybodaeth Myfyrwyr

Myfyriwr yn defnyddio Llyfrgell y Glowyr

Fel y Llyfrgell ddynodedig ar gyfer myfyrwyr AABO (Adran Addysg Barhaus Oedolion), rydym yma i gefnogi eich astudiaethau ac i wneud yn siŵr rydych yn cael y fwyaf allan o ein hadnoddau amrywiol. Fe allwn ni helpu gyda chwestiynau cyfeirio, cynnwys ar-lein neu ddod o hyd i eitemau ar ein catalog. Dyma ein rheoliadau benthyg.

Os oes angen gwybodaeth i ymwneud a'ch Cerdyn Llyfrgell AABO, taliadau argraffu/lluncopio neu sut i wneud cais ar lyfrau, ewch i dudalen LibGuides.

Mae LibraryPlus yn wasanaeth ar gyfer myfyrwyr rhan amser, o bellter neu'n anabl sy wedi ei chreu er mwyn gwneud y llyfrgell a'r adnoddau yn fwy hygyrch. Mae yna mwy o wybodaeth ar y wefan.

Gwybodaeth Ymwelwyr

Croeso i Llyfrgell y Glowyr

Mae Llyfrgell y Glowyr yn Agored i Bawb. Mae croeso i'r cyhoedd i ymweld ac nid oes angen gwneud penodiad. Mae SCONUL yn cynnig mynediad i fenthyg ar gyfer pobl o sefydliadau academaidd sydd yn yr un cynllun. Os ydych eisiau benthyg o'r Llyfrgell ac rydych yn perthyn i lyfrgell gyhoeddus leol, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y ffurflen cais Llyfrgelloedd Ynghyd.

Mae ein cyfleusterau yn cynnwys:

- Parcio am ddim

- Diwifr i ymwelwyr

- Mannau astudio (Unigol a grŵp)

- Cyfrifiadura/Lluncopio

- Peiriannau diod boeth ac oer ac un am fyrbrydau

- Locedi

Ein Adnoddau

Baner

Mae ein casgliadau ymchwil yn cynnwys ffynonellau cynradd ac eilaidd ac maen nhw'n ddefnyddiol ar gyfer ymchwil personol neu academaidd. Os ydych yn gweithio ar draethawd neu yn archwilio hanes teulu, fe all ein hadnoddau dangos canghennau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol o fywyd diwydiannol yn De Cymru. Mae ein casgliadau yn cynnwys:

- Hanes Llafar (Cyfweliadau a Thrawsgrifiadau)

- Baneri

- Pamffledi

- Llyfrau Sefydliadau'r Glowyr

- Munudau NUM (Adran De Cymru)

- Cylchgronau cloddio

 

Ein Casgliadau

Llyfrau o'r casgliadau

Mae Llyfrgell y Glowyr yn cadw casgliadau sy'n berthnasol i hanes cymdeithasol a diwylliannol o gymunedau diwydiannol De Cymru. Mae'r oesoedd allweddol yn cynnwys y Rhyfel Cartref Sbaen, gwladoli'r diwydiant glo a'r streic yn 1984-5. Mae ein casgliadau ar bynciau yma yn croesi adnoddau gwahanol, e.e.. llyfrau, pamffledi, recordiadau clywedol a thrawsgrifiadau. Mae croeso i fyfyrwyr, staff, ymchwilwyr a'r cyhoedd i gysylltu â ni gydag ymholiadau neu ddiddordebau a byddwn yn edrych trwy ein casgliadau am y deunyddiau mwyaf perthnasol.

Mae gwefan Casgliad y Maes Glo De Cymru yn rhestri eitemau gan brosiect a phwnc. Ar wefan Deunyddiau We y Maes Glo, allwch chwilio trwy'r catalog am eitemau sy'n perthyn i ni ac Archifau Richard Burton.