Llyfrgell y Glowyr

Myfyriwr rhan-amser, ar leoliad neu yn astudio o bellter? Eich pwynt cyswllt cyntaf yw Llyfrgell y Glowyr De Cymru ar Gampws Hendrefoelan.

Efo casgliad eang o lyfrau, cyfnodolion a deunyddiau clyweledol, a ddewiswyd yn arbennig am gyrsiau AABO (Adran Addysg Barhaus Oedolion), mae Llyfrgell y Glowyr De Cymru yma er mwyn cwrdd â’ch anghenion addysg.

Rydym yn ymfalchïo i ddarparu profiad cyfeillgar, effeithlon a hyblyg mewn amgylchedd hamddenol.

Cysylltwch â ni trwy’r ffon, e-bostio neu’n bersonol os oes angen unrhyw cymorth neu os oes unrhyw gwestiynau gennych.

Llyfrgell Banwen

Mae Llyfrgell y Glowyr De Cymru yn gweithredu llyfrgell gangen yn Weithdy DOVE ym Manwen, 25 milltir o Abertawe yn Gwm Dulais.

Mae Llyfrgell Banwen ar gyfer myfyrwyr rhan amser ac o bellter, ond gall unrhyw fyfyriwr Prifysgol Abertawe neu aelod o staff benthyg eitemau yna.

Mae gan y Llyfrgell mannau astudio, cyfrifiaduron mynediad agored a gwasanaethau argraffu. 

Mae’r Llyfrgell ar agor pob Dydd Mercher rhwng 9.30yb – 3yp.

Ein Hanes a Pholisïau

Hanes Llyfrgell y Glowyr De Cymru

Agorwyd Llyfrgell y Glowyr De Cymru ym Mis Hydref 1973 er mwyn rhoi cartref i’r deunyddion a gasgliwyd gan Prosiect Hanes y Maes Glo De Cymru. Ariannwyd gan Cynghor Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol a phwrpas y prosiect oedd i cadw tystiolaeth llafar, gweledol ac ysgrifenedig o glowyr a’r maesydd glo yn De Cymru yn ystod amser pan oedd y diwydiant yn dechrau dirwyio ac roedd perygl o golli deunyddiau werthfawr. Wnaeth y prosiect casglu amrywiad o deunyddiau sy’n ffurfio’r Casgliad Maes Glo De Cymru. Mae Llyfrgell y Glowyr De Cymru yn cynnwys y casgliadau llyfrau a pamffledi (sy’n cynnwys y llyfrgelloedd o dros 60 sefydliadau a neuaddau lles ar draws y maes glo), hanes llafar, fideos, posteri a faneri. Mae’r cofnodion llawysgrif a’r lluniau efo Archifau Richard Burton. Ers agor yn 1973, mae Llyfrgell y Glowyr De Cymru yn parhau a traddodiadau addysgol hen Sefydliadau a Neuaddau Lles y Glowyr trwy datblygu fel adnodd addysgol.

Ar draws y blynyddoedd, mae’r Llyfrgell wedi ehangu trwy gefnogi addysg oedolion a lledu mentrau mynediad. Mae'r rhain yn cynnwys cyrsiau Dydd Rhyddhau'r Glowyr, a dysgwyd yn y llyfrgell yn 1970au ac 1980au, a Phrifysgol Gymunedol o’r Cymoedd, a sefydlwyd yn 1993. Heddiw, mae’r llyfrgell dal i weithio mewn partneriaeth gydag Adran y Brifysgol o Addysg Oedolion Parhaus i ddarparu cefnogaeth llyfrgell, gwybodaeth a TG tuag at ddysgwyr oedolyn sy’n dysgu mewn lleoliadau cymunedol ar draws De Cymru. 

I ddarganfod mwy am hanes Llyfrgell y Glowyr, gallwch brynu’r llyfr ‘Do Miners Read Dickens? Origins and Progress of the South Wales Miners’ Library: 1973-2013’ gan Hywel Francis a Sian Williams. Mae copïau ar gael o’r llyfrgell neu siop llyfrau.

Oriau Agor

Amser Tymor

Oriau Agor Amser Tymor 

Dydd Llun 24 Medi - Dydd Gwener 15 Rhagfyr

Dydd Llun - Dydd Iau

9yb - 8yp  

Dydd Gwener a Dydd Sadwrn

9yb - 5yp 

Dydd Sul

AR GAU

 

Gwyliau

Oriau Agor Gwyliau

Dydd Llun - Dydd Gwener  

9yb - 5yh   

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 

AR GAU

 

Cysylltwch a Chyfarwyddiadau

Cysylltwch a ni

Llyfrgell y Glowyr De Cymru

Campws Hendrefoelan

Heol Gower

Abertawe

SA2 7NB

Ffon: 01792 518603/518693


E-bost: miners@swansea.ac.uk

Cyfarwyddiadau

Mae’r Sat Nav ar gyfer SA2 7NB yn dod a chi tuag at Hendrefoelan Drive. Er mwyn osgoi mynd ar goll, edrychwch am Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan. Cyrchwch  y Pentref o Heol Gower a dilynwch y stryd yr holl ffordd. Leolwyd Llyfrgell y Glowyr De Cymru ar frig y Pentref Myfyrwyr.


Os ydych yn dod trwy fws, mae’r gwasanaeth rhif 8 yn rhedeg o’r Orsaf Bws Quadrant ac yn galw at Gampws Singleton a’r Bae. Mae’r bws yn terfynu yn y pentref myfyrwyr ac mae rhaid cerdded gweddill y siwrne. Mae’r amserlen yma.