Ynglŷn â'n Gwasanaethau

Beth yw'r Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau?

Mae tîm Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau ISS yn gyfrifol am fenthyciadau rhwng llyfrgelloedd a chynnal gwasanaethau sganio digidol i gefnogi addysgu ar Blackboard.
Cliciwch ar ddolenni'r gwasanaethau isod am ragor o wybodaeth.

ILL image

Y Gwasanaeth Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

Gallwn fenthyca llyfrau ac archebu copïau gan lyfrgelloedd prifysgolion, cyhoeddus a rhai llyfrgelloedd arbenigol yn y DU a thramor.

Rhagor o wybodaeth…

image

Gwasanaeth Sganio ISS

Defnyddio trwydded sganio yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint

Mae gan Brifysgol Abertawe drwydded gan yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) sy'n caniatáu i ni lungopïo a sganio darnau cyfyngedig o lyfrau, cyfnodolion a chylchgronau argraffedig at ddibenion addysgol.

Rhagor o wybodaeth…