Dod o hyd i ddeunyddiau'r llyfrgell

Dod o hyd i ddeunyddiau'r llyfrgell

Gallwch chwilio catalog y llyfrgell, iFind, i ddod o hyd i ddeunyddiau'r llyfrgell. Am ragor o gymorth, ymwelwch â'n Canllawiau Llyfrgell, neu gofynnwch aelod o staff wrth Ddesg Gwybodaeth y Llyfrgell.

Benthyg, Adnewyddu a gwneud Cais am eitemau

Mae gan Lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe gasgliad mawr o eitemau y gallwch eu benthyg i ddiwallu eich anghenion academaidd ac ymchwil. 

Gwasanaethau TG

Mae gan ein Llyfrgelloedd gyfrifiaduron a system Wi-Fi drwy gydol ein hadeiladau. Derbyniwch wybodaeth bellach ar sut i gysylltu â'n cyfrifiaduron a'n system Wi-Fi a dysgwch sut i lungopïo, i argraffu, ac i sganio yn ein hadeiladau.

Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau

Y Gwasanaeth Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

Gwasanaeth Sganio

Am ragor o gymorth, ymwelwch â'n Canllawiau Llyfrgell

LibraryPlus

Rydym yn cynnig nifer o wasanaethau sydd wedi'u llunio yn arbennig, a adnabyddir fel LibraryPlus, sydd wedi'u hanelu at wneud eich bywyd myfyriwr yn haws.

Gwasanaethau Llyfrgell Cynhwysol

Mae Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe yn anelu at ddarparu mynediad cyfartal at adnoddau i'n holl gwsmeriaid.

E-Draethodau Ymchwil & Casgliad Draethawd

E-Theses.Theses

A ydych yn chwilio am eitemau yn ein Casgliad Traethodau neu E-Draethodau?

Cliciwch yma i gael gafael ar wybodaeth neu yma i chwilio’r casgliad.

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Mae Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe yn aelodau o nifer o gynlluniau benthyca a darllen yn lleol ac ar draws y DU.

Y Ganolfan Drawsgrifio

Mae Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe (SUTC) yn darparu fformatau amgen hyrgyrch (braille, sain, print bras, testun electronig a diagramau cyffwrdd) i fyfyrwyr ag anabledd ym Mhrifysgol Abertawe ac ym mhrifysgolion a cholegau eraill.