Beth mae angen i mi ei wneud?

 

Beth mae angen i mi ei wneud i gydymffurfio â pholisi mynediad agored y brifysgol / CCAUC?

Pan gaiff un o'ch erthyglau neu'ch papurau cynhadledd ei dderbyn i'w gyhoeddi, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei gyflwyno i'r system gwybodaeth ymchwil ar unwaith. Mae'n rhaid cyflwyno'r fersiwn a adolygwyd gan gymheiriaid, gyda'r testun mwy neu lai fel y bydd yn ymddangos yn y cyfnodolyn ond heb y fformatau cyhoeddi (oni bai eich bod wedi talu tâl prosesu erthygl i'r cyhoeddwr).

Bydd angen i chi gadarnhau bod eich cyhoeddwr yn caniatáu i chi wneud hyn a holi a yw'n gofyn am gyfnod embargo. Mae Sherpa Romeo yn caniatáu i chi wneud hyn.

Mynediad Agored  (PDF) neu Hanfodion Mynediad Agored.

Gofynion Arianwyr eraill ynghylch Mynediad Agored

Mae llawer o arianwyr yn dechrau gofyn am ryw fath o fynediad agored - cadwch lygad am bolisïau a ffynonellau cyllid posib wrth wneud ceisiadau am grantiau. Gall manylion eu gofynion fod yn wahanol i bolisi HEFCE.

Horizon 2020

Cynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig

Ymddiriedolaeth Wellcome

Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd

Mae Sherpa Juliet yn cynnwys manylion llawer o'r rhain, gan gynnwys nifer sylweddol o elusennau meddygol.