Mynediad Agored

Mae mynediad agored yn symudiad byd-eang sy'n tyfu. Yn ôl polisi Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), bydd angen cyflwyno deunydd mynediad agored i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf. 

Dysgwch beth mae angen i chi ei wneud.

Costau Prosesu Erthyglau

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau yn gweinyddu cronfa fynediad agored aur i dalu Costau Prosesu Erthyglau ar gyfer ymchwil a ariennir gan Gynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig.

Mae ein tudalen Costau Prosesu Erthyglau yn cynnwys gwybodaeth bellach a dolen i ffurflen gais ar-lein.

Storfa Sefydliadol

RIS yw ein system gwybodaeth ymchwil, gwasanaeth a ddarperir gan y Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau i helpu academyddion i reoli eu hymchwil.

Am ragor o gymorth, ymwelwch â'n Canllawiau Llyfrgell

Cronfa yw ein storfa sefydliadol. Gwybodaeth a chymorth pellach.

Rheoli data ymchwil

Beth mae eich cyllidwr ei angen o ran rheoli data ymchwil a sut rydych chi'n mynd ati i ysgrifennu cynllun?

Gwefan Rheoli Data Ymchwil Prifysgol Abertawe

Cyhoeddi ac ymchwilio effaith

Mae'n fwyfwy pwysig cynyddu effaith eich ymchwil.

Am ragor o gymorth, ymwelwch â'n Canllawiau Llyfrgell

Hawlfraint

Gwybodaeth hawlfraint

Am ragor o gymorth, ymwelwch â'n Canllawiau Llyfrgell.

Sgiliau Ymchwil

Mae staff y llyfrgell yn cynnal amrywiaeth o gyrsiau ym maes sgiliau ymchwil ar gyfer staff a myfyrwyr.

Am ragor o gymorth, ymwelwch â'n Canllawiau Llyfrgell

Rheoli Traethodauhir

E-Draethodau Ymchwil & Casgliad Draethawd

Am ragor o gymorth, ymwelwch â'n Canllawiau Llyfrgell

Cliciwch yma i chwilio’r casgliad.