Cyflwyniad

Mae nifer fawr o sefydliadau a busnesau wedi chwarae rhan yn y gwaith o ddatblygu cyfrifiadura. Mewn unrhyw ardal, mae cyrff cyhoeddus megis cynghorau sirol, gwasanaethau iechyd, a chyrff llywodraethol wedi datblygu cymwysiadau data mawr i ymdrin â chyfrifon dinasyddion. Mae cyrff proffesiynol wedi casglu cudd-wybodaeth, wedi adeiladau eu gallu ac wedi meithrin rhwydweithiau o brofiad. Mae cyfrifiaduron wedi cael eu gweithgynhyrchu'n eang; ac mae cwmnïau gwasanaethau meddalwedd a rhaglenni cefnogi busnesau wedi chwarae rhan yn y gwaith o gynnal a gwella economïau lleol. Mae'r Casgliad yn cynnwys gwybodaeth am sampl gweddol fach o endidau o'r fath a'r ffyrdd y maen nhw wedi:

  • Datblygu neu drefnu technolegau newydd
  • Dysgu, hyfforddi neu gefnogi pobl yn y gymuned
  • Newid yr economi drwy "foderneiddio"