Nifer bach iawn yn unig o eitemau yn y Casgliad Hanes Cyfrifiadura sy'n cael eu harddangos. Mae'r arddangosfeydd yn cynnwys cyfrifianellau mecanyddol; offer IBM, Commodore ac Apple; cofion; argraffwyr; meddalwedd ac offer rhaglenni, yn enwedig Unix a Linux. Mae gwybodaeth am yr arddangosfeydd wedi'i chynnwys yn y catalog presennol.

Cewch hyd i'r arddangosfa ar hyn o bryd yn yr Adran Gyfrifiadureg, a gallwch ei gweld drwy wneud apwyntiad. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.