Croeso

“We had the experience, but we missed the meaning.”  T. S. Eliot

Mae Casgliad Hanes Cyfrifiadura'r Brifysgol yn cynnwys offer, meddalwedd, archifau, effemera, hanesion llafar a fideos.  Cafodd y casgliad ei sefydlu yn hydref 2007 er mwyn astudio hanes datblygiad ac arloesi technolegol, ac yn enwedig y berthynas rhwng technolegau cyfrifiadurol, pobl a’r gymdeithas.

Un ffocws pwysig yw datblygiad cyfrifiadura yng Nghymru.  Drwy astudio hanes lleol cyfrifiadura rydym yn gallu gweld yn well a cheisio deall y cyd-adweithio cymhleth o ‘achosion ac effeithiau’ technegol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol.

Mae gan y Casgliad hefyd ddiddordeb mewn meysydd arbenigol penodol o gyfrifiadura.  Mae’r gwahanol bynciau yn adlewyrchu diddordebau aelodau o Brifysgol Abertawe a chyfeillion y Casgliad.  Er enghraifft, mae ein harchif L. J. Comrie, FRS (1893-1950), arloeswr yn y maes dulliau rhifiadol, yn cynnwys nodiadau a’i gasgliad o dablau mathemategol.  Mae gennym hefyd archifau sy’n mapio datblygiad cyfrifiadureg damcaniaethol a dulliau ffurfiol ar gyfer peirianneg meddalwedd.

Mae’r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth am y Casgliad.  Mae hefyd yn offeryn ymchwil i adeiladu’r Casgliad ac i annog dehongli a lledaenu hanes cyfrifiadura.  Gobeithiwn y byddwch yn gweld y syniadau a’r sylwadau hyn yn ddiddorol.  Gobeithiwn y byddwch yn ein helpu i adeiladu’r casgliad, mae yna groeso cynnes i chi gysylltu â ni. 

John V Tucker