Mae’r casgliad yn cwmpasu’r cyfnod rhwng 1783 a 1897 ac mae’n cynnwys cytundebau partneriaeth, cofnodion cwmni a phapurau swyddfa gan gynnwys cofnodion ariannol ynghyd â phapurau teuluol ac ymddiriedolwyr.

Mewn cyfle cyflogadwyedd peilot gwahoddwyd dau fyfyriwr i hyrwyddo’r archifau, a phenderfynodd un o’r myfyrwyr hynny, Leah Hewitt, i archwilio casgliad Cwmni Tunplat Old Castle ac i ddangos pa mor ddefnyddiol yw’r casgliad wrth wneud gwaith ymchwil.

Themâu