Llety drwy'r broses Glirio

Argaeledd Llety'r Brifysgol

Llety'r Brifysgol

Unwaith i chi ennill eich lle i astudio yn Abertawe, mae'n siŵr mae'r peth nesaf ar eich rhestr o bethau i'w gwneud bydd dod o hyd i rywle i fyw yn ystod eich blwyddyn gyntaf fel myfyriwr. Bydd y system gwneud cais ar-lein yn agor ar ddydd Iau, 17 Awst am 10am.

Gweler Ein Preswylfeydd am ragor o wybodaeth

Cliciwch yma i wneud cais am lety

Bob blwyddyn rydym yn rhoi cartref i gannoedd o fyfyrwyr Clirio yn llety'r Brifysgol. Y newyddion da yw bod 500 o ystafelloedd ychwanegol wedi agor ar Gampws y Bae, felly mae llawer o lety ar gael, gan gynnwys llawer mwy o ystafelloedd en suite, sydd bob amser yn boblogaidd iawn!

Gwneud Cais am Lety

Unwaith y byddwn wedi derbyn yr holl ganlyniadau ac wedi cyflawni'n gwarant i fyfyrwyr a wnaeth gais cyn 30 Mehefin, byddwn yn gallu dechrau cynnig llety i Fyfyrwyr Hwyr a Myfyrwyr Clirio, naill ai yn ein Neuaddau Preswyl neu mewn tai myfyrwyr. (Ymgeiswyr Hwyr yw unrhyw geisiadau am lety a dderbynnir ar ôl 30 Mehefin.)

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais am lety, cliciwch yma!

A allaf gyflymu'r broses?

Ewch i'n gwefan Llety, ymgyfarwyddwch â'r broses gwneud cais a sicrhewch fod yr holl wybodaeth ofynnol gennych yn barod ar gyfer y broses Clirio. Dyma ddolenni i'r wefan a allai fod yn ddefnyddiol, a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi yn rheolaidd yn y diwrnodau cyn y canlyniadau.

Beth os yw'r llety'n llawn?

Rydym yn gobeithio cynnig llety i lawer o'n Hymgeiswyr Hwyr ac Ymgeiswyr Clirio, gyda 500 o ystafelloedd en suite ychwanegol ar Gampws y Bae eleni.

Yn gyntaf, peidiwch â chynhyrfu! Mae digonedd o dai myfyrwyr o ansawdd da mewn ardaloedd sy'n boblogaidd ymhlith myfyrwyr, megis Brynmill, Uplands, St. Thomas a Phort Tennant, a gallwn helpu i wneud yn siŵr y gallwch gwrdd â myfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd yn yr un sefyllfa â chi er mwyn sicrhau eich bod yn dod o hyd i rywle i fyw.

  • Bydd myfyrwyr israddedig sydd wedi gwneud cais am lety erbyn 1 Medi, ond nad ydym yn gallu rhoi llety iddynt, yn cael e-bost yn eu gwahodd i'n Ffair Lety.
  • Bydd llety ar gael ar gyfer y digwyddiad Cwrdd a Chyfarch ar nos Fawrth, 12 Medi 2017.
  • Dim ond myfyrwyr blwyddyn gyntaf nad ydym yn gallu dod o hyd i lety iddynt y byddwn yn eu gwahodd i'r Ffair Lety.
  • Byddwn yn agor rhestr aros ar ôl y digwyddiad ar 14/09/2017 ar gyfer unrhyw fyfyrwyr sydd am aros am achosion posib o fyfyrwyr yn canslo eu llety yn y Brifysgol.

Mae'r Ffair Lety yn llwyddiant ysgubol bob amser, ac ynghyd â'r Gwasanaethau Preswyl, SAS Lettings ac Undeb y Myfyrwyr, rydym wedi cael ymateb cadarnhaol iawn i'r digwyddiad mewn blynyddoedd blaenorol. Rydym yn cynnig llety am un noson ar y safle, digwyddiad cymdeithasol 'Cwrdd a Chyfarch' ar y noson gyntaf i gwrdd â'ch gilydd, a bydd ystafelloedd cyfrifiaduron wedi'u neilltuo er mwyn i chi bori'r tai i fyfyrwyr sydd ar gael ar ein cronfa ddata, Studentpad, yn: www.swanseastudentpad.co.uk/home.

Ffair Lety

Pryd:

Os nad ydym yn gallu dod o hyd i lety i bob myfyriwr, byddwn yn cadarnhau Ffair Lety, ond ni chaiff ei chadarnhau tan ddydd Mercher, 6 Medi 2017.

  • Nos Fawrth, 12 Medi - digwyddiad cymdeithasol Cwrdd a Chyfarch gyda'r hwyr. (Llety ar gael i fyfyrwyr - rhaid cadw lle ymlaen llaw.)
  • Dydd Mercher, 13 Medi - gweld tai, a chymorth a chyngor ar dai.

Mae'n ffordd wych o gwrdd â chyd-fyfyrwyr sydd am ymuno i gael tŷ gyda'i gilydd.

Rydym yn cynnig llety am un noson ar y safle, digwyddiad cymdeithasol 'Cwrdd a Chyfarch' ar y noson gyntaf i gwrdd â'ch gilydd, cyfrifiaduron wedi'u neilltuo er mwyn pori'r tai i fyfyrwyr sydd ar gael ar ein cronfa ddata (Studentpad ) a bydd staff wrth law i roi cymorth ac arweiniad ac i ateb cwestiynau.

Yn anffodus, ni allwn gynnig y llety yn y Ffair Lety i fyfyrwyr sy'n dychwelyd. Mae'r llety i fyfyrwyr sydd wedi gwneud cais am lety'r Brifysgol ond nad ydym wedi gallu darparu llety iddynt.

Cwestiynau am lety?

Cwestiynau am lety?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am lety, darllenwch ein tudalen A-Y ein Gwasanaethau yn y lle cyntaf, lle bydd dolenni i'r rhan fwyaf o gwestiynau. Sylwer ein bod yn derbyn nifer mawr o alwadau ac e-byst yr adeg hon o'r flwyddyn, ac y byddwn yn ateb cyn gynted â phosib.

Os nad yw ateb eich ymholiad yno, cysylltwch â'r Gwasanaethau Preswyl drwy un o’r ffyrdd canlynol:

Yn meddwl am beth i ddod ag ef gyda chi i'r brifysgol? Ewch i www.swansea.ac.uk/cy/llety/paratoiargyfercyrraedd