Beth sy'n digwydd nesaf: cynnig ystafell

Pryd byddaf yn cael fy nghynnig llety?

Wedi gwneud cais erbyn 30 Mehefin

Mae`r wybodaeth yma ar gyfer y mwyafrif o fyfyrwyr sydd yn ymgeisio ar gyfer cychwyn ym Medi.

Ar gyfer bwcio Llety haf cliciwch yma:

Pryd byddaf yn cael fy nghynnig llety?

 • Byddwch yn cael cynnig llety pan fo gennych Gynnig Diamod i astudio.
 • Peidiwch â derbyn y cynnig os nad ydych wedi cael unrhyw ddogfennau cyfreithiol perthnasol, megis eich llythyr Teitheb/CAS i astudio.
 • Unwaith y bydd gennych Gynnig Diamod i astudio, byddwch yn cael cynnig llety ar y dyddiadau canlynol:
Dyddiadau Cynigion 2018 (os gwneir cais bythefnos cyn hynny)
14 Mawrth 18 Ebrill 16 Mai
20 Mehefin 18 Gorffennaf 1 Awst
Caiff cynigion eu hanfon bron bob dydd ar ôl y diwrnod canlyniadau Safon Uwch* - 16/08/2018

*Diwrnod canlyniadau Safon Uwch yw ein dyddiad gwneud cais prysuraf. Peidiwch ag aros tan eich canlyniadau cyn gwneud cais! Ar yr adeg hon, rydym yn prosesu miloedd o geisiadau, felly byddwch yn amyneddgar!

Rydym yn dyrannu llety ar sail:

 • Myfyrwyr â gofynion ychwanegol/anableddau
 • Categori'r myfyriwr
 • Dyddiad y cais
 • Dyddiad y derbyniwyd y cynnig astudio

Golyga hyn, os byddwch yn gwneud cais erbyn 30 Mehefin ac mae gennych Gynnig Diamod i astudio erbyn 20 Awst, gwarentir llety i chi.

Sylwer bod y warant yn gymwys i'r myfyrwyr canlynol yn unig:

 • Yn gwneud cais am ystafelloedd sengl yn unig

Nid yw llety wedi'i addasu, fflatiau na llety teuluol yn berthnasol i'r warant hon.
Nid ydym yn gwarantu unrhyw breswylfa na champws penodol i fyfyrwyr. Golyga'r warant y byddwn yn cynnig llety i chi ac yn ceisio dyrannu mor agos at eich dewis llety â phosib.

Ar ôl 30 Mehefin

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn gwneud cais ar ôl 30 Mehefin?

Dyddiadau Cynnig
Mae fel arfer yn cymryd 5-10 niwrnod i ddyrannu llety ar ôl y diwrnod canlyniadau Safon Uwch - 16/08/2018

*Diwrnod canlyniadau Safon Uwch yw ein dyddiad gwneud cais prysuraf. Peidiwch ag aros tan eich canlyniadau cyn gwneud cais! Ar yr adeg hon, rydym yn prosesu miloedd o geisiadau, felly byddwch yn amyneddgar!

 • Byddwch yn cael cynnig llety pan fo gennych Gynnig Diamod i astudio.
 • Peidiwch â derbyn y cynnig os nad ydych wedi cael unrhyw ddogfennau cyfreithiol perthnasol, megis eich llythyr Teitheb/CAS i astudio.

Caiff unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn eu dosbarthu'n geisiadau hwyr, ac ni fyddant yn destun ein Gwarant Llety.

Os oes gennych Gynnig Diamod i astudio erbyn 24 Awst, dylech ddisgwyl clywed oddi wrthym erbyn 3 Medi.

Os na fyddwn yn gallu darparu llety i ymgeiswyr hwyr, byddwn yn cynnal Ffair Lety, lle caiff myfyrwyr gymorth i ddod o hyd i lety yn y sector preifat.

Rydym yn dyrannu llety ar sail:

 • Myfyrwyr â gofynion ychwanegol/anableddau
 • Categori'r myfyriwr
 • Dyddiad y cais
 • Dyddiad y derbyniwyd y cynnig astudio

Heb dderbyn cynnig?

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn derbyn cynnig yn syth, efallai bydd rhywfaint o oedi :

 • Wrth i ni aros i chi droi yn 18 oed.
 • Wrth aros i’ch statws academaidd gael ei 'dderbyn'. 
 • Wrth i ni eich gosod yn y 'ffit' gorau i`ch dewis. Os ydych yn ceisio am ystafell 'gyfyngedig' efallai y byddwn yn dal eich cais yn ôl i weld a allwn gynnig yr ystafell a ofynnoch amdani, nid yw hyn yn golygu na fyddwch yn derbyn cynnig neu y byddwch o dan anfantais mewn unrhyw ffordd. 
 • Wrth i ni aros hefyd i gynigion a wnaethpwyd (yn barod) derfynu. 

Rydym yn dyrannu llety yn seiliedig ar:

 • Gategori’r myfyriwr - Diamod ac yna amodol yna Yswiriant a Chlirio
 • O fewn y categori uchod - rydym wedyn yn dyrannu myfyrwyr gydag anghenion ychwanegol/ Anableddau  
 • Dyddiad y cais - rydym yn dyrannu myfyrwyr diamod  ac amodol a ymgeisiodd cyn Mehefin y 30ain yn gyntaf ac yna’r holl gategoriau eraill.
 • Dyddiad y derbyniwyd y cynnig i astudio`r cwrs 

Cliciwch yma i weld (4) Enghraifft o Denantiaeth y Brifysgol

Ar ôl 10 Awst

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn gwneud cais ar ôl 10 Awst?

 

Dyddiadau Cynnig
Mae fel arfer yn cymryd 10-14 diwrnod i ddyrannu cais ar ôl y diwrnod canlyniadau Safon Uwch - 16/08/2018

*Diwrnod canlyniadau Safon Uwch yw ein dyddiad gwneud cais prysuraf. Peidiwch ag aros tan eich canlyniadau cyn gwneud cais! Ar yr adeg hon, rydym yn prosesu miloedd o geisiadau, felly byddwch yn amyneddgar!

 • Byddwch yn cael cynnig llety pan fo gennych Gynnig Diamod i astudio.
 • Peidiwch â derbyn y cynnig os nad ydych wedi cael unrhyw ddogfennau cyfreithiol perthnasol, megis eich llythyr Teitheb/CAS i astudio.

Caiff unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn eu dosbarthu'n geisiadau hwyr, ac NI FYDDANT yn destun ein Gwarant Llety.

 • Bob blwyddyn rydym yn rhoi llety i fyfyrwyr Clirio sy'n gwneud cais yn gynnar yn ein llety ni. Os, am unrhyw reswm, na allwn roi llety i'r holl fyfyrwyr Clirio, byddwn yn cynnal Digwyddiad Tai (y cewch wybod amdano yn nes at yr amser).

Rydym yn dyrannu llety ar sail:

 • Myfyrwyr â gofynion ychwanegol/anableddau
 • Categori'r myfyriwr
 • Dyddiad y cais
 • Dyddiad y derbyniwyd y cynnig astudio

Gwybodaeth Bwysig!

 

Dyddiadau Pwysig!
Dyddiadau Tymhorau 2017/2018
Dyddiadau Tymhorau 2018/2019
Diwrnod canlyniadau Safon Uwch yw: Dydd Iau, 16 Awst 2018.
Diwrnod canlyniadau Safon Uwch yw ein dyddiad gwneud cais prysuraf. Peidiwch ag aros tan eich canlyniadau cyn gwneud cais! Ar yr adeg hon, rydym yn prosesu miloedd o geisiadau, felly byddwch yn amyneddgar!
Cynigion Llety
1. Gwiriwch statws eich Cyfrif Llety yn rheolaidd. Dylai nodi 'Proseswyd' pan fyddwch wedi gwneud cais.
2. You can log in to your accommodation account anytime to check the status of your application by clicking here.
3. Byddwch yn cael cynnig llety pan fo gennych Gynnig Diamod i astudio.
4. Peidiwch â derbyn y cynnig os nad ydych wedi cael unrhyw ddogfennau cyfreithiol perthnasol, megis eich llythyr Teitheb/CAS i astudio.
Derbyn y Cynnig
1. Cyn dechrau'r flwyddyn academaidd - os na fyddwch yn derbyn y cynnig o fewn saith niwrnod, bydd y cynnig yn dod i ben, a chaiff eich ystafell ei chynnig i fyfyriwr arall ac ni fyddwch yn cael cynnig arall.
2. Ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd neu o fewn pythefnos i'r dyddiad dechrau - bydd gennych dri diwrnod i dderbyn y Denantiaeth.
For more information on accommodation allocations, please see policyRegulations & Brochures
For information on paying your Fees and the Reservation Deposit please click here.

Unwaith i chi wneud cais

Unwaith i chi wneud cais

Ni fyddwch yn cael cynnig llety tan i chi gadarnhau y byddwch yn astudio yma.

Unwaith i chi wneud cais am lety bydd eich statws fel a ganlyn:

'Statws: Proseswyd eich cais ar dd/mm/bbbb'. Golyga hyn y dyddiad y gwnaethoch gais am lety.

Byddwch yn gallu adolygu neu addasu'ch cais unrhyw bryd tan i ni ddyrannu llety i chi.

Cliciwch ar 'Adolygu'r Cais' fel y dengys isod. Bydd gwneud hyn yn mynd â chi yn ôl drwy eich cais.

Os byddwch yn ailgyflwyno'ch cais â newidiadau, peidiwch â phoeni, oherwydd ni fydd yn effeithio ar ddyddiad gwreiddiol eich cais.

Application Processed

Wedi cael cynnig llety?

Unwaith i chi gael cynnig llety, bydd eich statws fel a ganlyn:

Statws: 'Mae gennych gynnig llety' a bydd gennych saith niwrnod o ddyddiad y cynnig i dderbyn a thalu'ch Blaendal Cadw Lle. Os na fyddwch yn derbyn o fewn saith niwrnod, bydd eich cynnig yn dod i ben a chaiff eich ystafell ei chynnig i fyfyriwr arall.

Offer of Accommodation

Wedi derbyn eich cynnig?

Unwaith i chi dderbyn cynnig llety, bydd eich statws fel a ganlyn:

Statws: 'Rydych chi wedi derbyn cynnig llety'

Datrys Problemau:

 • Os ydych wedi anghofio'ch manylion, cliciwch ar Ailosod Cyfrinair.
 • Peidiwch â defnyddio'r safle ar fwy nag un ddyfais ar y tro. Bydd newid dyfais heb ddatgysylltu pob dyfais o'r rhyngrwyd yn mynd â chi i'r un dudalen ac ni fyddwch yn gallu ailosod eich manylion.
 • Bydd ailgychwyn pob dyfais ar yr un pryd yn datrys y broblem hon.
 • Argymhellwn eich bod yn defnyddio: Porwyr Google Chrome neu Safari ar gyfer gwneud cais.

 

Talu a Chasglu Allweddi

Unwaith i chi dderbyn cynnig llety, byddwch yn sylwi bod y tab Camau Ychwanegol isod yn cynnwys opsiynau i:

 • Talu'ch Blaendal Cadw Lle
 • Trefnu Debyd Uniongyrchol
 • Talu am eich Llety yn Llawn
 • Argraffu eich Ffurflen Casglu Allweddi

Bydd y tab Sefydlu hefyd ar gael i chi gwblhau eich proses Sefydlu ar-lein cyn cyrraedd. Ar y cam hwn, gallwch hefyd ddewis eich slot cyrraedd ar gyfer y Penwythnos Cyrraedd.

Extra Info

Datrys Problemau:

 • Os ydych wedi anghofio'ch manylion, cliciwch ar Ailosod Cyfrinair.
 • Peidiwch â defnyddio'r safle ar fwy nag un ddyfais ar y tro. Bydd newid dyfais heb ddatgysylltu pob dyfais o'r rhyngrwyd yn mynd â chi i'r un dudalen ac ni fyddwch yn gallu ailosod eich manylion.
 • Bydd ailgychwyn pob dyfais ar yr un pryd yn datrys y broblem hon.
 • Argymhellwn eich bod yn defnyddio: Porwyr Google Chrome neu Safari ar gyfer gwneud cais.

Categori`r myfriwr

Rydym yn lleoli myfyrwyr yn ôl eich categori

 Israddedig (Y Flwyddyn Gyntaf)

 • Golyga hyn nad ydych wedi astduio ym Mhrifysgol Abertawe yn flaenorol.

Dychwelydd/ Parhawr(2il, 3ydd Flwyddyn ayyb.)

 • Wedi astudio`n flaenorol/ neu wedi byw yn Abertawe`n flaenorol.

Olraddedigion (Cyrsiau Meistr/ MyfyrwyrPhD

 • Newydd ac yn dychwelyd i barhau i astudio.

Cyrsiau Gwyddorau Meddygol (Nyrsio, Bydwreigiaeth ayyb.,)

 • Os ydych yn astudio cwrs meddygol, naill ai drwy`r Coleg Gwyddorau Dynol neu`r Ysgol Feddygol, efallai y byddwch ar gwrs o Hyd Ansafonol:

Arall/ Rhan o Flwyddyn, Cyfnewid ayyb.

 • Myfyriwr yn astudio dramor neu yn ymweld o Brifysgol arall.

 

Israddedigion y flwyddyn gyntaf

Rydych yn sicr o gael lle ar gyfer y Flwyddyn Academaidd nesaf os:

 1. Ydych wedi dewis Abertawe fel eich dewis gyntaf ac
 2. Rydych wedi ymgeisio ar gyfer llety erbyn y 30ain o Fehefin ac
 3. Rydych wedi cadarnhau eich bod wedi derbyn eich lle i astudio erbyn Awst yr 20fed

Mae`r cadarnhad o le ar gyfer ystafell mewn llety, NID YDYM YN CADARNHAU ystafelloedd penodol, blociau neu safleoedd llety penodol.

Er mwyn bod yn sicr o le mewn llety rhaid i chi fod yn astudio`n llawn amser, cwrdd â gofynion o Abertawe a cheisio am lety erbyn Mehefin y 30ain.

 • Nid yw hyn yn berthnasol i geisiadau Yswiriant, Clirio a cheisiadau hwyr.

Rydym yn ceisio ymestyn hyn i Fyfyrwyr yswiriant a Chlirio os y gallwn.

Mae ceisiadau a dderbynnir ar ôl Mehefin y 30ain yn cael eu neilltuo fesul dyddiad ynghyd â cheisiadau myfyrwyr Yswiriant a Chlirio.

Mae rhai mannau llety yn boblogaidd iawn ac mae galw mawr amadanynt ac o ganlyniad nid ydym yn gallu sicrhau lle mewn llety penodol.

 

Cynnig i astudio a gynhelir

Math o gynnig

Pendant diamod

Mae gennyt hawl i astudio heb amodau`n gysylltiedig.

Pendant amodol

Mae angen i ti gyrraedd  yr amodau yn dy lythyr gynnig, megis canlyniadau arholiadau ayyb 

Yswiriant

Abertawe yw dy ail ddewis o Brifysgol

Clirio

Rwyt ti`n dod Trwy Broses Clirio UCAS

Sylfaen, Cyfnewid

Graddau Anghyflawn

 

Myfyrwyr Ol-radd Rhyngwladol

Mae blaenoriaeth ar gyfer lletywyr y Brifysgol yn cael eu rhoi I fyfyrwyr Ol-radd Rhyngwladol

 • Mae holl fyfyrwyr Ol-radd rhyngwladol yn gymwys  ar gyfer llety Prifysgol.

Myfyrwyr Ôl-radd Prydeinig

 • Mi fydd genym rai ystafelloedd ar gael yn y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr Ôl-radd Prydeinig. Yn ogystal, mae Gwasanaeth Llety Myfyrwyr (SAS) yn cefnogi myfyrwyr Ôl-radd i ganfod tai yn y sector preifat.
 • Am fwy o wybodaeth ar gyfer canfod llety yn y sector preifat gweler Gwasanaeth Llety`r Myfyrwyr 
 • Gweler ein Polisi Neilltuo Llety.

 

Beth sy`n digwydd os byddai`n ceisio ar ôl Mehefin y 30ain?

 • Fel dewis yswiriant, Clirio neu gais hwyr, efallai bydd llety gennym o hyd a byddwn yn dosbarthu yn ôl ein polisi dosbarthu. 
 • Gweler ein: Rheoliadau a Llyfrynnau am fwy o wybodaeth am ein polisiau a gweithdrefnau.
 • Petawn ni`n methu daparu llety i ymgeiswyr hwyr byddwn yn cynnal Ffair Tai lle gall fyfyrwyr gael cymorth i ganfpd llety yn y sector preifat.