Cyngor am yr ardal: Sector Breifat

Cyngor ymweld gyda thai

Maint y grŵp

3 menyw ifanc yn sgyrsio ar fainc

Penderfynwch ar faint y grŵp a faint ohonoch fydd yn rhannu tŷ.

Cyfleusterau

Cegin gyda bwrdd mawr mewn cegin mawr a chadeiriau a unedau yn matcho

Ystyriwch ba gyfleusterau yr hoffech eu cael yn eich eiddo e.e. gwelyau dwbl, sawl ystafell ymolchi etc.

Ardaloedd myfyrwyr

Map o Abertawe gydag ardaloedd wedi eu uwcholeuo

Y prif ardaloedd i fyfyrwyr rentu llety yn Abertawe yw:

  • Brynmill
  • Uplands
  • Sgeti
  • Sandfields

Mae gan SAS dai yn yr ardaloedd poblogaidd hyn.

Logo Endsleigh

Cyllideb

towers of pound coins

Ystyriwch faint gallwch fforddio ei wario a chofiwch nad yw'r rhan fwyaf o renti yn y sector preifat yn cynnwys biliau.

Llaw yn rhoi arian mewn cadw mi gei siap arian gyda cheiniogau o'u cwmpas.
Tyrrau o geiniogau (punnoedd)
llaw yn dal pen i arwyddo cytundeb
Ystafell ymolchi gyda bath, ty bach a chawod ar yr ochr dde gyda phanel gwydr
Lolfa gyda soffa's lledr, llawr bren a bwrdd gwydr
Ystafell wely gyda'r to yn cwympo'n oleddol gyda gwely, carped, silffoedd a droriau

Lleoliad

Golygfa o Fae Abertawe o Fynnydd Kilvey

Cymerwch gipolwg ar yr ardaloedd myfyrwyr a phenderfynwch ble yr hoffech fyw. Mae'r ardaloedd sy'n boblogaidd ymhlith myfyrwyr yn Abertawe isod.

Tai bric coch gyda'r mor yn y cefndir
Tai bric coch yn edrych dros y mor
Cysylltwch gyda ni yn SAS