Ystafell safonol

Mae fflatiau Ty Beck wedi eu lleoli ym molociau A,B, ac o Dy Beck, dros 9 llawr a chanddynt fflatiau 1,2  a 3 gwely gyda chegin, ystafell ymolchi ac ystafell fyw.

Golygfa o`r Dy Beck gyda choed y nai ochr a`r awyr uwchben
Ystafell wely Ty Beck, Prifysgol Abertawe
Golwg o Dy Beck o`r cefn

Ffioedd llety

Math o Ystafell

Total rooms on siteWythnosol (£)Tymor 1
18-Hyd-18
Tymor 2
24-Ion-19
Tymor 3
9-Mai-19
Tymor 4
4-o Orff-19
Cyfanswm (£)
Fflat 1 gwely - yn cysgu  2 5 £165 £2,310 £2,145 £2,145 £1,815 £8,415
Fflat 2 wely  - yn cysgu 3 6 £175 £2,450 £2,275 £2,275 £1,925 £8,925
Fflat 2 wely -cysgu 4 12 £180 £2,520 £2,340 £2,340 £1,980 £9.180
Fflat 3 gwely - cysgu 5 5 £200 £2,800 £2,600 £2,600 £2,200 £10,200