Ystafell safonol

Mae fflatiau Ty Beck wedi eu lleoli ym molociau A,B, ac o Dy Beck, dros 9 llawr a chanddynt fflatiau 1,2  a 3 gwely gyda chegin, ystafell ymolchi ac ystafell fyw.

Golygfa o`r Dy Beck gyda choed y nai ochr a`r awyr uwchben
Ystafell wely Ty Beck, Prifysgol Abertawe
Golwg o Dy Beck o`r cefn