Ystafell safonol

Mae'r ystafelloedd safonol i gyd wedi eu lleoli ym mloc E o Dy Beck, wedi'u gosod dros ddau lawr. Mae gan y 6 fflat 6 neu 9 ystafell wely yr un gydag ystafelloedd ymolchi a rennir.

 

Ystafell en-suite yn Nhy Bech, Black F - menyw ifanc yn eistedd wrth ddesg gyda charped glas a ffenest
Ty Beck o'r tu allan, Blociau F a G
Golwg o geginau cymunedol yn Nhy Beck

Ffioedd llety

Math o ystafell

Cyfanswm ar y safleWythnosol (£)Tymor 1
18-Hyd-18
Tymor 2
24-Ion-19
Tymor 3
9-Mai-19
Tymor 4
4-o Orff-19
Cyfanswm (£)
Ystafell En-suite - Bach 30 £120 £1,680 £1,560 £1,560 £1,320 £6,120
Ystafell En-suite - Canolig 24 £125 £1,750 £1,625 £1,625 £1,375 £6,375
Ystafell En-suite- Mawr 13 £130 £1,820 £1,690 £1,690 £1,430 £6,630