Ystafell safonol

Mae'r ystafelloedd safonol i gyd wedi eu lleoli ym mloc E o Dy Beck, wedi'u gosod dros ddau lawr. Mae gan y 6 fflat 6 neu 9 ystafell wely yr un gydag ystafelloedd ymolchi a rennir.

 

Ystafell en-suite yn Nhy Bech, Black F - menyw ifanc yn eistedd wrth ddesg gyda charped glas a ffenest
Ty Beck o'r tu allan, Blociau F a G
Golwg o geginau cymunedol yn Nhy Beck