Ystafell safonol

Mae'r ystafelloedd safonol i gyd wedi eu lleoli ym mloc E o Dy Beck, wedi'u gosod dros ddau lawr. Mae gan y 6 fflat 6 neu 9 ystafell wely yr un gydag ystafelloedd ymolchi a rennir.

 

Ffioedd Llety