Ystafell safonol

Mae'r ystafelloedd safonol i gyd wedi eu lleoli ym mloc E o Dy Beck, wedi'u gosod dros ddau lawr. Mae gan y 6 fflat 6 neu 9 ystafell wely yr un gydag ystafelloedd ymolchi a rennir.

 

Golygfa o`r Dy Beck gyda choed y nai ochr a`r awyr uwchben
Ystafell wely Ty Beck, Prifysgol Abertawe
Golwg o Dy Beck o`r cefn

Ffioedd llety

Math o ystafell

Cyfanswm o ystafelloedd ar leoliadWythnosol (£)Tym 1
18-Hyd-18
Tym 2
24-Ion-19
Tym 3
9-Mai-19
Tym 4
4-Orff-19
Cyf (£)
Ystafell Safonol - Canolig 26 £104 £1,456 £1,352 £1,352 £1,144 £5,253
Ystafell Safonol - Mawr 3 £109 £1, 526 £1,417 £1,417 £1,199 £5,559