Ystafell safonol

Mae'r ystafelloedd safonol i gyd wedi eu lleoli ym mloc E o Dy Beck, wedi'u gosod dros ddau lawr. Mae gan y 6 fflat 6 neu 9 ystafell wely yr un gydag ystafelloedd ymolchi a rennir.

 

Golygfa o`r Dy Beck gyda choed y nai ochr a`r awyr uwchben
Ystafell wely Ty Beck, Prifysgol Abertawe
Golwg o Dy Beck o`r cefn