Coronafeirws: y diweddaraf
Merch ar y traeth mewn beanie yn tynnu llun o`r traeth tra`n sefyll ar y traeth

Llety i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Cymraeg

Mae Prifysgol Abertawe yn awyddus i gefnogi ei chymuned gref o siaradwyr Cymraeg. O ganlyniad, mae'r Brifysgol wedi dyrannu dwy neuadd breswyl ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr y Gymraeg yn Neuadd y Preseli ar gampws Parc Singleton a Neuadd Emlyn ar gampws y Bae.

Darperir ystafelloedd en-suite a llety hunan-ddarpar gyda mannau cymdeithasol yn y neuaddau hyn. Gallwch rentu llety am gyfnod o 40 wythnos.

Pam ddylech chi ddewis llety gyda siaradwyr Cymraeg eraill?


• Awyrgylch cartrefol
• Cyfle i fod yn rhan o gymuned glos a chefnogol
• Byw a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg
• Cyfle i fanteisio i'r eithaf ar ystod eang o weithgareddau addysgol a chymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Trwy ddewis Neuadd i fyfyrwyr Cymraeg byddwch yn greiddiol i fywyd Prifysgol, ac yn rhan o gymuned glos gyda siaradwyr Cymraeg eraill-y dewis perffaith i'ch helpu i ymgartrefu'n gyflym. Mae neuaddau Preseli ac Emlyn yn cynnig ystafelloedd en-suite a hunan-arlwyol gyda mannau cymdeithasol.

Mae pob myfyriwr sy'n dychwelyd hefyd yn gymwys i wneud cais am y llety hwn.

Sut i ddewis y llety i siaradwyr Cymraeg?

Nodwch ar eich cais eich bod yn dymuno byw gyda siaradwyr Cymraeg eraill drwy dicio'r dewis, a byddwn yn cynnig lle i chi ar y campws lle byddwch yn astudio.

"O brofiad, mae byw mewn llety yn benodol i siaradwyr Cymraeg wedi hwyluso'r broses o ddod i adnabod pawb, mae'n wych gallu siarad Cymraeg heb boeni am adael rhywun allan. O fewn dim amser roedd pawb yn cyd-dynnu'n dda â'i gilydd ac roedd ganddynt rywbeth yn gyffredin. Yn gyffredinol, mae'n rhoi'r cyfle i chi barhau gyda Chymdeithas Gymraeg ac mae'n rhoi ymdeimlad o gymuned. I mi, mae byw mewn llety i siaradwyr Cymraeg wedi sicrhau fy mod yn gwneud ffrindiau yn hawdd ac yn dod i adnabod y Brifysgol a'r ddinas. "

Tomos Watson, Swyddog Iaith Gymraeg Undeb y myfyrwyr

Gwybodaeth bellach am y neuaddau preswyl

Am fwy o wybodaeth am y neuaddau, gwelwch;

 

Preswylfeydd Campws Singleton

• preswylfeydd campws y Bae

• Pentref y Myfyrwyr Hendrefoelan