Ystafelloedd Pentref y Myfyrwyr, Hendrefoelan

Mae ein safle preswylio mwyaf oddi ar gampws o 686 o fyfyrwyr yn byw mewn lleoliad cymdeithasol cyfeillgar, bywiog a gweithgar.

Mae'r pentref, sydd wedi'i leoli mewn ardal breswyl, o fewn pellter cerdded i siopau lleol, banciau a mannau tecawê, ond mae hefyd yn elwa o'i golchdy ac ardaloedd barbeciw.

Wedi’i leoli 2 filltir o Gampws Parc Singleton (tua 30 munud ar droed). Mae trigolion Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan yn derbyn Tocyn Bws Blwyddyn Academaidd AM DDIM* (sydd fel arfer yn costio £300). Mae’r gwasanaethau bws yn cynnwys wifi am ddim ac yn teithio rhwng y campysau a chanol y ddinas yn rheolaidd. Mae pob myfyriwr sy’n byw ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan hefyd yn gymwys i barcio am ddim ar y safle sy’n berffaith os bydd angen i chi ddod â char gyda chi. 

Gwnewch eich ystafell yn gartref trwy ddilyn ein cyngor ar gyfer addurno eich ystafell ar gyllideb sy’n fyfyrwyr-gyfeillgar! 

 

Ardal gymunedol Hendrefoelan, Prifysgol Abertawe
Golwg o dai ym Mhentref y Myfyrwyr, Prifysgol Abertawe
Ystafell wely ym Mhentref y Myfyrwyr Hendrefoelan, Prifysgol Abertawe