Coronafeirws: y diweddaraf

Ystafelloedd Pentref y Myfyrwyr, Hendrefoelan

Mae ein safle preswylio mwyaf oddi ar gampws o 686 o fyfyrwyr yn byw mewn lleoliad cymdeithasol cyfeillgar, bywiog a gweithgar.

Mae'r pentref, sydd wedi'i leoli mewn ardal breswyl, o fewn pellter cerdded i siopau lleol, banciau a mannau tecawê, ond mae hefyd yn elwa o'i golchdy ac ardaloedd barbeciw.

Wedi'i leoli 2 filltir o gampws Parc Singleton (tua 30 munud o gerdded). Mae trigolion yr HSV yn cael pas bws blwyddyn academaidd am ddim (fel arfer yn costio £300). Mae gwasanaethau bws yn rhedeg yn rheolaidd i'r ddau gampws a chanol y ddinas.

 

Ardal gymunedol Hendrefoelan, Prifysgol Abertawe
Golwg o dai ym Mhentref y Myfyrwyr, Prifysgol Abertawe
Ystafell wely ym Mhentref y Myfyrwyr Hendrefoelan, Prifysgol Abertawe