Ystafelloedd Pentref y Myfyrwyr, Hendrefoelan

Mae ein safle preswylio mwyaf oddi ar gampws o 686 o fyfyrwyr yn byw mewn lleoliad cymdeithasol cyfeillgar, bywiog a gweithgar.

Mae'r pentref, sydd wedi'i leoli mewn ardal breswyl, o fewn pellter cerdded i siopau lleol, banciau a mannau tecawê, ond mae hefyd yn elwa o'i golchdy ac ardaloedd barbeciw.

Wedi'i leoli 2 filltir o gampws Parc Singleton (tua 30 munud o gerdded). Mae trigolion yr HSV yn cael pas bws blwyddyn academaidd am ddim (fel arfer yn costio £300). Mae gwasanaethau bws yn rhedeg yn rheolaidd i'r ddau gampws a chanol y ddinas.

 

Ardal gymunedol Hendrefoelan, Prifysgol Abertawe
Golwg o dai ym Mhentref y Myfyrwyr, Prifysgol Abertawe
Ystafell wely ym Mhentref y Myfyrwyr Hendrefoelan, Prifysgol Abertawe

Ffioedd llety

 No. RoomsWeekly rent

Term 1

18 - Oct - 2018

Term 2

24 - Jan - 2019

Term 3

9 - May - 2019

Total

(£)

Standard Medium room with a free bus pass 1034 £91 £1,274 £1,183 £1,183 £3,640

Rydym hefyd yn cynnig tenantiaethau 46, 47, 48 a 51 wythnos - Prif tymor 4 yw £1,001 sy`n gwneud cyfanswm o £4,641