Preseli

Mae Preseli wedi'i sefydlu mewn arddull traddodiadol gydag 20 o welyau i bob llawr ac mae preswylwyr yn elwa o 2 gegin â chyfarpar llawn ar bob llawr. Mae gan yr holl ystafelloedd yn y preswylfeydd hyn eu ensuite eu hunain ac mae dewis rhwng ystafelloedd bach, canolig a mawr.

Campws Parc Singleton, ystafell wely bach preswylfa Preseli
Cegin yn adeilad Preseli, Campws Parc Singleton
Ystafell wely ym Mhreswylfa Preseli yng Nghampws Parc Singleton

Ffioedd - beth, pryd a sut y byddwch yn talu?

Arain monopoli mewn dei, darn car a darn ci