Preseli

Mae Preseli wedi'i sefydlu mewn arddull traddodiadol gydag 20 o welyau i bob llawr ac mae preswylwyr yn elwa o 2 gegin â chyfarpar llawn ar bob llawr. Mae gan yr holl ystafelloedd yn y preswylfeydd hyn eu ensuite eu hunain ac mae dewis rhwng ystafelloedd bach, canolig a mawr.

Campws Parc Singleton, ystafell wely bach preswylfa Preseli
Cegin yn adeilad Preseli, Campws Parc Singleton
Ystafell wely ym Mhreswylfa Preseli yng Nghampws Parc Singleton

Ffioedd llety

 

 

Maint ystNif. ystafelloeddRhent wythnosol

Tym 1
18 - Hyd - 2018

Tym 2
24 - Ion - 2019

Tym 3
9 - Mai - 2019

Cyf
(£)

Small 37 £126 £1,764 £1,638 £1,638 £5,040
Medium 130 £131 £1,834 £1,703 £1,703 £5,240
Large 17 £137 £1,918 £1,781 £1,781 £5480