Cilfai a Rhossili

Yn ogystal â'r cyfleusterau cegin, bydd preswylwyr Cilfai a Rhossili yn cael cerdyn bwyta wedi'i dalu ymlaen llaw sydd wedi'i gynnwys yn y ffioedd preswylio. Credydir y cerdyn bwyta rhagdaledig gyda £28.00 yr wythnos sy'n galluogi preswylwyr i brynu bwyd a diod o unrhyw un o fannau arlwyo'r brifysgol. Nid oes amseroedd bwyta penodol i'w cael.

Ystafell wely Cilfai a Rhossili preswylfeydd Campws Parc Singleton
Ystafell ymolchi preswylfeydd Rhossili a Chilfai, Campws Singleton
Ystafell wely preswylfeydd Cilfai a Rhossili, Campws Parc Singleton

Ffioedd llety

Maint ystafellNifer o ystafelloeddRhent wythnosol

Tymor 1

18 - Hyd - 2018

Tymor 2

24 - Ion - 2019

Tymor 3

9 - Mai - 2019

Cyfanswm

(£)

Canolig 196 £134 £1,876 £1,742 £1,742 £5,360
Mawr 13 £139 £1,946 £1,807 £1,807 £5,560