Caswell, Langland, Oxwich, Horton, Penmaen

Mae gan Caswell, Langland, Oxwich, Horton a Phenmaen 8 gwely i bob fflat. Mae gan bob ystafell yn y preswylfeydd hyn eu ensuite eu hunain a cheir dewis rhwng ystafelloedd canolig, mawr a x-fawr.

Cegin ym mhreswylfa Horton, Campws Parc Singleton
Campws Parc Singleton, Ystafell wely ym mhreswylfa Horton
Cegin yn Caswell, Campws Parc Singleton