Caswell, Langland, Oxwich, Horton, Penmaen

Mae gan Caswell, Langland, Oxwich, Horton a Phenmaen 8 gwely i bob fflat. Mae gan bob ystafell yn y preswylfeydd hyn eu ensuite eu hunain a cheir dewis rhwng ystafelloedd canolig, mawr a x-fawr.

Cegin ym mhreswylfa Horton, Campws Parc Singleton
Campws Parc Singleton, Ystafell wely ym mhreswylfa Horton
Cegin yn Caswell, Campws Parc Singleton

Ffioedd llety

Caswell, Langland ac Oxwich

Maint yst

Nif. ystRhent wythnosol

Tym 1
18 - Hyd - 2018

Tym 2
24 - Ion - 2019

Tym 3
9 - Mai- 2019

Cyf
(£)

Medium 255 £137 £1,918 £1,781 £1,781 £5,480
Large 11 £142 £1,988 £1,846 £1,846 £5,680

Penmaen & Horton

Maint ystNif ystRhent wythnosol

Tym 1
18 - Hyd - 2018

Tym 2
24 - Ion - 2019

Tym 3
9 - Mai - 2019

Cyf
(£)

Medium 317 £142 £1,988 £1,846 £1,846 £5,680
Large 34 £147 £2,058 £1,911 £1,911 £5,880
X-Large 5 £152 £2,128 £1,976 £1,976 £6,080