Menyw yn eistedd wrth ddesg ar ei chliniadur gyda`i pethau personol o`i chwmpas

Nid yw pob cwrs yn dechrau ac yn gorffen ar yr un adeg. Yn aml gallant redeg y tu allan i denantiaeth israddedig ' nodweddiadol ' 40 wythnos, sy'n dechrau wythnosau cyn ac yn rhedeg am wythnosau ar ôl y flwyddyn academaidd neu am ran o'r flwyddyn academaidd yn unig. Am y rheswm hwn, rydym yn neilltuo llety i sicrhau y gallwn ddyrannu myfyrwyr sy'n dechrau'n gynharach gyda'i gilydd fel nad oes unrhyw un mewn llety ar eu liwt eu hunain.

Gall y cyrsiau hyn ddechrau'n gynt, gallant redeg yn hirach a chael oriau astudio gwahanol.


• Myfyrwyr gofal iechyd fel awdioleg, cardioleg, meddygaeth niwclear/radiotherapi, resbiradol, nyrsio (oedolion/plant/iechyd meddwl), Bydwreigiaeth, Gwyddor parafeddygon.
• Cyrsiau ôl-raddedig
• Myfyrwyr Ymweld a chyfnewid. Mae'r rhain fel arfer yn gallu bod ar gyfer 1 neu 2 Semester yn unig.

Wrth wneud cais am lety, nodwch ddyddiad dechrau a gorffen eich cwrs.

 

Yr Ysgol Feddygaeth a`r Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Myfyrwyr Cyfnewid ac Ymweld