Studentpad

Yn ogystal â'n llety a reolir gan SAS, rydym yn hysbysebu eiddo landlordiaid preifat yn Studentpad.

Mae'r eiddo hyn wedi'u cofrestru gyda Dinas a Sir Abertawe ac maent yn cydymffurfio â chanllawiau argymelledig*.

Gallwch chwilio ar sail eich meini prawf a chysylltu â landlordiaid yn uniongyrchol i drefnu gweld tai.

*Nid ydym yn ymweld â'r eiddo hyn.

Hysbysfwrdd

Gallwch roi hysbyseb eich hun ar y Bwrdd Negeseuon os oes gennych ystafell i'w gosod neu os ydych yn chwilio am rywun i gymryd eich ystafell chi.

Cyfrinair y Bwrdd Negeseuon yw: accommodation

Messageboard IMG