Eiddo a Reolir

Mae SAS Lettings yn rheoli dros 145 o dai myfyrwyr ym Mrynmill/Uplands, Sgeti, Sandfields, Port Tennant a St. Thomas, gyda'r tai yn amrywio o 1 i 10 ystafell wely.

Mae'r rhenti hollgynhwysol yn cynnwys rhyngrwyd ar gyfer blwyddyn academaidd 2017-18.

Chwiliwch ar Studentpad neu galwch heibio i siarad â ni am yr hyn yr hoffech ei gael a'r hyn sydd ar gael.

Mae swyddfa SAS ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9:00am a 4:00pm.

Mewn eiddo a reolir gan SAS, byddwn yn darparu eich cytundeb/tenantiaeth, byddwn yn casglu'ch rhent a byddwn yn datrys unrhyw broblemau cynnal a chadw yn y tŷ.

Nid oes angen i chi boeni am gysylltu â landlord, a byddwch yn elwa o lawer o fanteision nad ydynt ar gael mewn tai preifat fel arfer.

Pam dewis SAS Lettings?

  • Dim ffioedd asiantaeth neu 'ddarganfyddwr'
  • Rhenti hollgynhwysol, gan gynnwys y rhyngrwyd
  • Trwydded unigol: nid oes angen i chi dalu rhent eich cydletywr os na all dalu
  • Yswiriant cynnwys wedi'i gynnwys yn eich contract
  • Atgyweiriadau brys gyda'r hwyr ac ar y penwythnos

Rhent Wythnosol (2017/18)

  • A* - £89 - £90
  • A - £85 - £86
  • B - £81 - £82
  • C - £76 - £77

Beth i'w ddisgwyl yn eich Tŷ SAS

Darllenwch Arweiniad SAS i Dai am holl wasanaethau a chyfleusterau SAS.

Mae contractau myfyrwyr israddedig am 47 wythnos. Mae gennym beth eiddo i fyfyrwyr ôl-raddedig ar gontractau 51 wythnos.

Mae POB eiddo SAS yn cynnwys ystafelloedd gwely astudio yn rhannu cegin ac ystafelloedd ymolchi. Maent wedi'u dodrefnu'n llawn â chyfarpar sylfaenol i 'ch helpu pan fyddwch yn symud i mewn gyntaf:

Ystafell wely

Ystafell wely:

Gwely
Cwpwrdd dillad
Desg
Cist ddroriau
Cabinet ochr gwely
Cadair ddesg
Cwpwrdd/silffoedd llyfrau

Cegin

Cegin:

Rhewgell-oergell
Microdon
Ffwrn
Peiriant golchi
Mae gan y rhan fwyaf o dai beiriant sychu dillad