Eiddo Dod o Hyd i Denant SAS

Beth yw 'Eiddo Dod o Hyd i Denant'?

  • Mae tîm SAS wedi ymweld â'r eiddo er mwyn sicrhau ei fod yn bodloni safonau gofynnol
  • Caiff ei hysbysebu yn Studentpad
  • Mae tîm SAS yn trefnu ymweliadau i weld yr eiddo ac yn dod gyda chi
  • Mae SAS yn llunio contract gyda'r landlord i chi
  • Mae SAS yn cymryd y taliad rhent cyntaf, sef blaendal haf fel arfer
  • Byddwch naill ai'n llofnodi un contract ar y cyd neu gontractau unigol gyda rhywun sy'n gweithredu fel gwarantwr

Beth sy’n digwydd nesaf?

Ar ôl i chi lofnodi'ch contractau a gwneud y taliad cyntaf i SAS, byddwn yn trosglwyddo popeth i'r landlord.

O hynny ymlaen, byddwch yn delio â'ch landlord yn uniongyrchol o ran talu blaendal (rhent un mis fel arfer), pob taliad rhent yn y dyfodol ac unrhyw atgyweiriadau a chynnal a chadw.