Y Traeth

Y Traeth

Mae Prifysgol Abertawe mewn parcdir hardd â golwg dros Fae Abertawe. O olygfeydd arfordirol syfrdanol, parciau a chefn gwlad i ddiwylliant ffyniannus dinas fodern.

Canol y Ddinas

Canol y Ddinas

Mae gan ganol dinas Abertawe yr holl siopau, bwytai a barrau gorau. Mae'n ddinas fodern, gyda datblygiad glan môr, ardal gaffis a phoblogaeth ffyniannus o fyfyrwyr.

Stryd y Gwynt

Stryd y Gwynt

Mae Stryd y Gwynt yn llawn clybiau nos, barrau a bwytai. Mwynhewch ymlacio a chael hwyl gyda'ch ffrindiau yn strydoedd mwyaf bywiog Abertawe.

Gŵyr

Gŵyr

Ymwelwch â'r baeau a'r olygfa drawiadol o gwmpas Gŵyr, sy'n lle braf i ymlacio ac i fwynhau'r golygfeydd hardd.