SAS Lettings

Bydd y Gwasanaethau Llety Myfyrwyr, neu SAS Lettings, yn eich helpu i ddod o hyd i dai myfyrwyr yn y sector preifat yn Abertawe.

Mae SAS yn fenter ar y cyd rhwng y Gwasanaethau Preswyl ac Undeb y Myfyrwyr a sefydlwyd i gynnig tai myfyrwyr o ansawdd da.

Os ydych yn chwilio am dŷ, mae gennych sawl opsiwn:

 • Eiddo wedi’i reoli gan SAS

  Cewch ddiogelwch a sicrwydd drwy ddelio'n uniongyrchol â'r Brifysgol yn hytrach na landlord preifat.
  Bydd y Gwasanaethau Llety Myfyrwyr (SAS) yn gweinyddu'ch tenantiaeth, yn casglu'ch rhent ac yn gofalu am eich eiddo.

 • Eiddo y mae SAS yn dod o hyd i denant ar ei gyfer

  Cewch ddiogelwch a sicrwydd drwy ddelio'n uniongyrchol â'r Brifysgol yn hytrach na landlord preifat.
  Bydd y Gwasanaethau Llety Myfyrwyr (SAS) yn gweinyddu'ch tenantiaeth, yn casglu'ch rhent ac yn gofalu am eich eiddo.

 • Eiddo Studentpad

  Mae landlordiaid lleol yn hysbysebu eu heiddo ar ein gwefan tai Studentpad*. Gallwch chwilio am eiddo yn ôl maint, lleoliad a phris. *Nid yw SAS yn ymweld ag eiddo sy’n cael eu hysbysebu ar Studentpad nac yn eu harchwilio.

 • Eiddo asiantaeth osod/landlord preifat

  Pethau y dylech eu hystyried os ydych yn penderfynu chwilio am eiddo gydag asiantaeth osod.


 

Darllenwch Arweiniad SAS i Dai Myfyrwyr i ddechrau chwilio am dai.