Gwasanaeth Hysbysebu

Mae SAS yn darparu Gwasanaeth Hysbysebu drwy system ar-lein Studentpad hefyd. Mae Studentpad yn system y gall myfyrwyr Prifysgol Abertawe ei defnyddio, ac erbyn hyn, Studentpad yw'r hoff beiriant chwilio gan fyfyrwyr sy'n chwilio am lety yn Abertawe.

I gofrestru ar-lein, ewch i www.swanseastudentpad.co.uk neu lawrlwythwch Becyn Cofrestru Landlordiaid 2018.

Rheoli'ch eiddo ar-lein

Ar ôl i chi gofrestru gyda Studentpad, cewch reoli rhai o fanylion eich hysbyseb(ion) eich hunain. Cewch wneud hynny drwy'r cyfleuster Controlpad, gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr unigryw a'r cyfrinair a roddir i chi wrth gofrestru.

Cofrestrir eiddo ar sail blwyddyn galendr, a rhaid eu hailgofrestru bob blwyddyn (ym mha fis bynnag y'u cofrestrir). Mae'r gost yn cynnwys Cofrestru a Hysbysebu tan 31 Rhagfyr.

Prisiau, os ydych yn cofrestru ar-lein:

Landlord Preswyl yn gosod ystafelloedd yn eich cartref eich hun – £30.00

1 tŷ – £50.00

2 dŷ – £70.00

3 thŷ – £90.00

4 tŷ – £110.00

5 tŷ – £130.00

Eiddo ychwanegol = £25.00 yr un

(Prisiau 2015)

Prisiau, os ydych yn cofrestru drwy ffurflen:

Landlord Preswyl yn gosod ystafelloedd yn eich cartref eich hun – £50.00

1 tŷ – £80.00

2 dŷ – £120.00

3 thŷ – £160.00

4 tŷ – £200.00

5 tŷ – £240.00

Eiddo ychwanegol = £30.00 yr un

(Prisiau 2015)

Camau Nesaf

1. Cofrestrwch eich eiddo ar-lein neu anfonwch ffurflen Studentpad i SAS.

2. Anfonwch gopi o'ch tystysgrif Nwy, Trydan a Thai Amlfeddiannaeth i SAS.

3. Talwch y ffi gofrestru.

4. Bydd SAS yn gwirio'ch eiddo ar Studentpad.

Manylion cyswllt

Rhif Ffôn: 01792 295328

E-bost: sas@abertawe.ac.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaethau Llety Myfyrwyr
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP