Gwasanaeth Dod o Hyd i Denant

Gwasanaeth Dod o Hyd i Denant

Mae SAS yn darparu gwasanaeth Dod o hyd i Denant hefyd. Fel rhan o'r gwasanaeth hwn, rydym yn ymweld â'r tai i sicrhau eu bod yn cyflawni safon ofynnol. Wedyn, rydym yn hysbysebu'r tai ar ran y landlord, yn trefnu'r ymweliadau i weld y tai, yn paratoi'r contractau ac yn derbyn y taliad rhent cyntaf sydd, fel arfer, yn flaendal yr haf. Disgwylir i fyfyrwyr lofnodi un contract ar y cyd neu gontractau unigol, gydag rhywun yn gweithredu fel gwarantwr.  Y landlord sy'n dewis pa fath o gontract a ddefnyddir.

Brynmill houses

Ar ôl i'r myfyrwyr lofnodi...

Pan fydd yr holl gontractau wedi'u llofnodi, a'r taliadau cychwynnol wedi'u derbyn, bydd SAS yn tynnu ei ffi (rhent 2 wythnos + TAW) ac yn trosglwyddo gweddill yr arian i'r landlord, ynghyd â'r contractau a manylion y gwarantwyr. O hynny ymlaen, bydd y myfyrwyr a'r landlordiaid yn trafod yn uniongyrchol â'i gilydd o ran talu'r blaendal, taliadau rhent yn y dyfodol a materion cynnal a chadw.

Lawrlwytho Ffurflen Dod o Hyd i Denant

Y camau nesaf

1. Llenwch ffurflen Dod o Hyd i Denant, a'i dychwelyd i SAS trwy e-bost neu drwy'r post.

2. Bydd SAS yn ymweld â'ch eiddo.

3. Wedyn, bydd SAS yn hysbysebu'r eiddo ar Studentpad.

Manylion Cyswllt

Rhif Ffôn: 01792 295328

E-bost: sas@abertawe.ac.uk

 

Cyfeiriad:

Gwasanaethau Llety Myfyrwyr
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

SAS logo